Zoekresultaten  1-50 van de 34.861 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Onderzoeksrapportage Psychosociale Gevolgen van Dreiging en Beveiliging bij Advocaten en Rechters

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 12 januari 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking en meedoen

  Samenvatting van het onderzoek naar de digitale vaardigheden van volwassen mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking

  Dit document beschrijft de hoofdpunten uit een quickscan binnen recent Nederlands onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Eindrapport Welzijnscommissie dierziekten 2021-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Netwerken mensen met een verstandelijke beperking

  Deze quickscan geeft in het kort enkele recente onderzoeken weer die binnen Nederland zijn uitgevoerd om de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energiearmoede in Nederland 2022

  Rapport van onderzoeksintituut TNO over energiearmoee op nationaal en lokaal niveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Energiearmoede in Nederland 2019 en 2020

  Publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over energiearmoede in Nederland in de jaren 2019 en 2020. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellenset Monitor Energiearmoede in Nederland

  Tabellenset bij de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over energiearmoede in Nederland in de jaren 2019 en 2020. 

 • Eindrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2019-2022

  De Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg is bedoeld om het gebruik van technologie vanzelfsprekender te maken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Deze eindrapportage beschrijft de aanpak en belangrijkste resultaten van de Innovatie-impuls.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onbenut potentieel

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Het rapport gaat over kwalitatief onderzoek naar werkzame factoren in de opzet en uitvoering van de maatregel plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

  De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en monitoring van de Omgevingswet

  Korte toelichting op de stand van zaken van de inrichting van de evaluatie en monitoring van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergrijzing in detentie

  Rapport van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De RSJ doet aanbevelingen om het beleid voor ouderen in detentie te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

  Beleidsagenda om te bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. Samen bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-toets Omgevingsloket

  Verslag van de MKB-toets Omgevingsloket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting advies over onderzoek 'testpiramide'

  Toelichting op het onafhankelijke advies over het onderzoek 'testpiramide'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief VBV over Verzamelbrief brandweer en crisisbeheersing

  Afschrift van de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief bevat een reactie op de verzamelbrief 'Brandweer en crisisbeheersing' aan de  Tweede Kamer van 8 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023 in Stockholm. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toets volgens stroomschema Kwaliteitseis Effecten op gendergelijkheid

  Toets van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ). De toets onderzoekt de effecten van het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam op  de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de opmerkingen en vragen van de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Antwoord op brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Zij reageert op de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) van 30 september 2022. De brief van de VBV ging over de verzamelbrief 'Brandweer en crisisbeheersing' aan de Tweede Kamer van 8 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht expertgroep modernisering NV-recht

  Een groep experts op het terrein van het NV-recht, afkomstig uit de wetenschap en praktijk, werken samen om oplossingen voor geconstateerde knelpunten en ideeën voor verdere verbetering van het ondernemersrecht in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie op overzicht aanbevelingen

  Bijlage bij de Verzamelbrief jeugdbescherming van 24 januari 2023. De bijlage geeft een overzicht van de financiële consequenties van de aanbevelingenuit de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag verdrag Verenigde Arabische Emiraten uitlevering

  Goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten over uitlevering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landenoverzicht Loyaliteitsregelingen

  Overzicht van de wijzen waarop loyaliteitsaandelen in andere landen zijn geregeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag verdrag Verenigde Arabische Emiraten wederzijdse rechtshulp

  Goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten over wederzijdse rechtshulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen/onevenredig stemrecht

  Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen en aandelen met onevenredig stemrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023

  Rapport over de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage ACVZ Advies Een huis voor statushouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-uitputtende puntsgewijze uitwerking van de soorten loyaliteitsregelingen en de bijbehorende keuzemogelijkheden

  Uitwerking van de soorten loyaliteitsregelingen met de bijbehorende keuzemogelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling

  Overzicht van Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling. Stand van zaken in november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Onderzoeksrapport Sluiskil

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking rechtspraak loyaliteitsaandelen

  In de rechtspraak over loyaliteitsdividend en loyaliteitsstemrecht staat toetsing aan het gelijkheidsbeginsel centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noodklok voor het Nederlandse spoorgoederenvervoer

  Pamflet van RailGood en andere belangenorganisaties. Het pamflet gaat over de aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3

  Koersaanpassing naar aanleiding van het advies van AcICT. Bevindingen vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Boetes uit het buitenland

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoekt of houders van Nederlandse kentekens de verkeersboetes betalen die zij krijgen in andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een rechtvaardige oplossing. Voor iedereen

  Brochure van het Juridisch Loket. De brochure geeft aan voor welke doelgroepen het Juridisch Loket is en met welke juridische vragen zij bij het loket terecht kunnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek duurzame effecten van de werkclub-aanpak

  Centrale hoofdvraag in het onderzoek: In hoeverre draagt de Werkclub-interventie bij aan het doel van de Werkclub, namelijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning uit de uitkering te begeleiden én te houden van startbaan naar een (hart)baan die bij ze past en waarmee ze bouwen aan een betere toekomst in Nederland?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand juli-december 2022

  8e voortgangsrapportage van de stelselvernieuwing rechtsbijstand. De rapportage geeft de stand van zaken weer van de pilots voor de vernieuwing rechtsbijstand en gaat in op de belangrijkste mijlpalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance en positionering van het Juridisch Loket Eindrapport

  Het rapport bevat een advies over de organisatievorm en het besturen van het Juridisch Loket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 2022-5 Bestuursorganen in hoger beroep

  Het factsheet geeft een cijfermatig overzicht van hoger beroepsprocedures in zaken tussen bestuursorganen en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Over de drempel naar betere rechtshulp

  Het rapport richt zich op de vraag wat eerstelijnsorganisaties zoals het Juridisch Loket of sociaal raadslieden kunnen doen om de toegang voor mensen met een juridische vraag laagdrempeliger te maken. En hoe ze deze mensen beter kunnen helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op