Zoekresultaten  1-50 van de 16.192 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
 • Factsheet - Advies over leeftijdsgrenzen in de wet over donorinformatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Gemeentelijk Stembureau verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Centraal Stembureau verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocol vaststelling verkiezingsuitslag (ER-KC 2023)

  Op deze pagina vindt u het controleprotocol voor het centraal stembureau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag (verkiezingen eilandsraden en kiescolleges Caribisch Nederland in maart 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Overzicht duur uitkeringen

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023)

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

 • Slotverklaring Nederlands-Vlaamse regeringstop 2023: 'Door grenzen heen verbonden'

  Slotverklaring van de Nederlands-Vlaamse regeringstop die op 31 januari 2023 werd gehouden in 's-Hertogenbosch. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

  Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren en bereidt zich daarom voor op de veranderende dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Toelichting bij de overzichten

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Opsterland

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Opsterland (circa 30.000 inwoners), vacant sinds 22 september 2022.

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken 23 Januari 2023

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken op 23 januari 2023. De Raad sprak over de Russische agressie tegen Oekraïne en de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Overzicht algemeen

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Organogram van het ministerie van EZK (versie januari 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instructie aanvragen zelftesten en mondkapjes-pakket

  Instructie voor aanvragen van het pakket met zelftesten en mondkapjes voor mantelzorgers, PGB-zorgverleners en PBG-budgethouders, en medisch kwetsbaren in langdurige thuisisolatie die niet gevaccineerd zijn of een afweerstoornis en een verminderde immuunrespons op de coronavaccinatie hebben. Mantelzorgers, PGB-zorgverleners en PBG-budgethouders, en medisch kwetsbaren in langdurige thuisisolatie die niet gevaccineerd zijn of een afweerstoornis en een verminderde immuunrespons op de coronavaccinatie hebben, kunnen onder voorwaarden een pakket met zelftesten en mondkapjes aanvragen bij de apotheek. In deze instructie staat wanneer en hoe dit kan worden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Overzicht hoogte uitkeringen

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Hoofdstembureau verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten EZK December 2022

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Centraal Stembureau Kiescollege niet-ingezetenen

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Organogram van het ministerie van BZK (versie januari 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - De minister van Buitenlandse Zaken

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke verklaring van Australië en Nederland over samenwerking op het gebied van waterstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht stukken commissie voor Europese Zaken 2022-2023

  Update van het overzicht van stukken die het kabinet in het parlementair jaar 2022-2023 aan de vaste commissie voor Europese Zaken wil sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - De secretaris-generaal (SG)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten OCW december 2022

  Dit document bevat de bestuurskosten die in december 2022 zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022 - Beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken december 2022

  Bestuurskosten van:   1. De minister van Buitenlandse Zaken   2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   3. De secretaris-generaal (SG)   4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)   5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)   6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)   7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)   8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB) Plus de beslisnota bestuurskosten december 2022

 • Bestuurskosten IenW december 2022

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informal contribution of the Netherlands to the preparations of the special European Council 9-10 February 2023

  Informele notitie om de Nederlandse inzet voor de discussie over migratie tijdens de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023 uit te dragen. Dit document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda rijksministerraad 27 januari 2023

  De agenda toont de onderwerpen die in de rijksministerraad van 27 januari 2023 zijn besproken.

 • Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 27 januari 2023

  Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 27 januari 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne- en communicatiematerialen verkiezingen

  Is een link nog niet beschikbaar op het moment van uw bezoek? Dan volgt deze op een later moment. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Changes Living allowance for refugees from Ukraine

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 6 februari 2023

  Op de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 6 februari 2023 staan de prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap, de voorbereiding van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari a.s. en de EU-VK relatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Factsheet wijzigingen leefgeld Oekraïners - drukbestand

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Factsheet wijzigingen leefgeld Oekraïners

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Виплати на проживання для біженців з України (Ukrainian)

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

 • Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2022

  Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang in het derde kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020

  Afschrift van de aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Виплати на проживання для біженців з України (Ukrainian) - print file

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne - veranderingen vanaf 1 februari 2023 - Changes Living allowance for refugees from Ukraine - print file

  Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin. In het Nederlands, Engels en Oekraïens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Update gasleveringszekerheid 30 - 27 januari 2023

  Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 27 januari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 27 januari 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 27 januari 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op