Zoekresultaten  1-50 van de 2.261 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Verzamelbrief verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 Aandachtspunten verkenning Buisleidingtracé PoR-Chemelot-NRW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van mainport Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport OvV sleepincident

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht Kamervragen over het bericht ‘Persfotograaf en vriendin aangevallen bijopnames ‘Met shovel aangereden’’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht Kamervragen over negatieve publieke uitlatingen van een hoge ambtenaar van de NCTV over Pieter Omtzigt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1b Bijlage E bij rapport - Stabiliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen asbestberg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 01-82a Aanbiedingsbrief rapportage PBL en proces uitvoering Urgendavonnis

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. AOB-notitie biodieselfraude

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. AOB-notitie TDA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage Significant Rapportage implementatie maatregelen Michael P

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen van het lid Kathmann (PvdA) over sancties voor racisme en discriminatie binnen de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzuim schooljaar 2019-2020

  Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Daarbij gaan zij in op de samenwerking bij verzuim in de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit over verbeteren identificatie en registratie van honden

  Besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registeren van chippers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid (JenV|) van de Eerste Kamer over de uitwerking van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast stuurt hij een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2020 met een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat’ van het Strategisch Beraad Ondermijning'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische notitie Beschikbaarheidsvergoeding 2020

  Op 21 oktober 2020 is de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020 in de Staatscourant (Nr. 54994) gepubliceerd. Het Nationaal OV Beraad (NOVB) heeft de technische notitie beschikbaarheidsvergoeding 2020 vastgesteld. Dit is een uitgebreide toelichting bij de regeling. Deze kan door concessiehouders en concessieverleners worden gebruikt bij de aanvraag en afrekening van de beschikbaarheidsvergoeding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over bericht over tovenaars met rommel

  Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Tovenaars met rommel'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bij wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de opslag van ammoniumnitraat in Nederland

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ook opslag van ammoniumnitraat in Nederland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over betrokkenheid private equity en buitenlandse partijen bij zorgfusies

  Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Veel private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2020, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Veelgestelde vragen meicirculaire 2020 gemeentefonds versie 8 juni

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2023, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020 in constante prijzen

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2021, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Beschermd wonen 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Vo-model 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Meicirculaire gemeentefonds 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hervestiging van vluchtelingen naar Nederland

  De infographic geeft in hoofdlijnen de 3 varianten van de route van vluchtelingen vanaf het land van 1e opvang tot de start van leven in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Besluit van tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van VWS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Nota van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-uitvoeringsbesluit Wtza

  Concept van het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Rapport van de commissie Heerts

  Staatssecretaris Van Arkt biedt de Tweede Kamer het rapport aan van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten, onder leiding van de heer A.J.M. Heerts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasten van vermogen

  6. Belasten van vermogen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fast fashion onderzoek

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de problemen en negatieve gevolgen van fast fashion voor het milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken 3 april 2020

  Minister Blok reageert op vragen en opmerkingen over de agenda van de extra informele Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) 6 april 2020

  De informele JBZ-Raad voor ministers van Justitie gaat over de gevolgen van maatregelen voor de COVID-19 uitbraak op justitiële samenwerking op het gebied van strafrecht en civielrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma handelsmissie tijdens staatsbezoek aan Indonesië

  Programma handelsmissie tijdens staatsbezoek aan Indonesië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatneutrale energiescenario’s 2050

  Dit onderzoek schetst 4 mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

  Staatssecretaris Knops biedt het ontwerp aan voor het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale overheid). Dit besluit regelt de toegang van ondernemingen en rechtspersonen tot elektronische overheidsdienstverlening. En het stelt regels over de erkenning van private partijen die deze middelen leveren en daarbij betrokken diensten aanbieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Minister De Jonge biedt de suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2024, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Mo-model 2019-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Participatie 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.