Zoekresultaten  1-50 van de 52 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Onderhandelingsresultaat. Hoofdlijnen bekostiging vrij gevestigd medisch specialisten transitie 2012-2014

  Afspraken tussen de Orde van Medisch Specialisten, De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het Ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring Preventie dwang in de GGZ

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant bekostiging vrij gevestigd specialisten 2012-2014

  Afspraken tussen de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de bekostiging van vrij gevestigd medisch specialisten in de periode 2012-2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenakkoord kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

  Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een beheerste kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg

  Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. In dit convenant staat afspraken over De aanwending van de extra gelden. De reikwijdte van het convenant. De rollen van de betrokken partijen. Het monitoren van de voortgang. Het terugdringen van de administratieve lasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene garanties

  Minister Schippers (VWS) heeft de herziene garanties via de KNVB aan de UEFA gestuurd. De garanties hebben betrekking op de aanwijzing van Amsterdam door de UEFA als speelstad van de finale van de Europa League 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

  In opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dit convenant opgesteld. Dit Convenant Medische Technologie wordt mede onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Deze integrale bekrachtiging is een logisch vervolg op eerdere documenten over medische technologie zoals de NVZ Praktijkgidsen, de Leidraad Medische Technologie van de Orde van Medisch Specialisten en de Staat van de Gezondheidszorg 2008 (SGZ2008) van de IGZ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant huisartsenzorg 2012/2013

  Akkoord tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de huisartsenzorg. Afspraken zijn gemaakt over onder andere zorg in de buurt, het voorschrijven van medicijnen en het omgaan met financiële overschrijdingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Principe - Achterhoekakkoord

  Overeenkomst over de overname van (ontslagen) Sensire-medewerkers rond de huishoudelijke verzorging in 2014 in zeven gemeenten in de Achterhoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord verbetering productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker

  Dit akkoord heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en (verzadigd) vet) in producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en India op het gebied van Sport

  Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief Verslag werkbezoek minister Schippers aan India.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en India op het gebied van Gezondheidszorg

  Engelstalige bijlage bij de Kamerbrief Verslag werkbezoek minister Schippers aan India.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkafspraken transitie Hervorming Langdurige Zorg; een gezamenlijk management van de veranderingen

  Werkafspraken over de transitie Hervorming Langdurige Zorg, met:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging

  Onderhandelaarsresultaat met de partijen:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

  Uitvoeringsovereenkomst organisatie sportevenement.

 • Overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

  Uitvoeringsovereenkomst organisatie sportevenement.

 • Voorbeeldovereenkomst Zorginstelling - Zorgverlener

  Voorbeeldovereenkomst Zelfstandigen thuiszorg in natura. Deze voorbeeldovereenkomst is opgesteld door belangenbehartigers BTN en FNV Zelfstandigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorkomen of beperken herhaalde insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health deal: De ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health Deal: Chronische pijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Health Deal Academy Het Dorp

  Health Deal langdurige zorg gaat over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Publieke en private partijen slaan de handen ineen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. Dat doen de partijen samen met Academy Het Dorp, opgericht door Siza.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant voorwaardelijke toelating Fampyra tot basispakket

  In dit convenant staan de afspraken voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket van Fampyra (fampridine) voor de behandeling van MS-patiënten met een beperkt loopvermogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

  Minister Hugo de Jonge (VWS) en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland

  Doel van het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. En er daarbij voor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant passend vervoer voor personen met verward gedrag - Provincie Friesland

  Afspraken over het vervoer van personen met verward gedrag in de provincie Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant passend vervoer voor personen met verward gedrag - Provincie Drenthe

  Afspraken over het vervoer van personen met verward gedrag in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Afspraken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg tussen de Landelijke Huisartsenvereniging, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg), Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de minister voor Medische Zorg en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsartikelen Verdrag van Istanbul

  Bijlage bij de rapportage over het de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van Istanbul.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst ondertekenaars Pact voor de Ouderenzorg

  Samen met deze partijen tekende minister De Jonge op 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om de zorg en ondersteuning aan ouderen te verbeteren. Daarbij gaat het om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

  Nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2019 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan ambulancezorg

  Afspraken tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland om de toenemende druk op de ambulancezorg het hoofd te bieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksversie Nationaal Preventieakkoord

  Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Preventieakkoord

  Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

  Afspraken tussen partijen betrokken bij medisch-specialistische zorg over de gewenste ontwikkelingen voor de periode tot en met 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Bonaire

  Afspraken tussen Bonaire en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring in het kader van de opleiding tot huisarts op Bonaire

  Afspraken tussen Nederland en Bonaire om ervoor te zorgen dat per 2020 een deel van de huisartsopleiding op Bonaire wordt georganiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Saba

  Afspraken tussen Saba en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Sint Eustatius

  Afspraken tussen Sint Eustatius en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

  Aanvulling op de bestuurlijke afspraken over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De afspraken gaan over de 5-minutendeclaratie. Voor enkele andere onderwerpen zijn afspraken gemaakt hoe hieraan verder gewerkt wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Versterking Testketen Corona

  Afspraken tussen minister De Jonge, de GGD’en en GGD GHOR Nederland over de samenwerking rond het testen op het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch-generalistische zorg voor mensen met een beperking

  Afspraken tussen belangenorganisaties in de zorg voor het organiseren van randvoorwaarden en het faciliteren van zorgverleners om de kwaliteit en toegankelijkheid van de medisch-generalistische zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst van deelnemende landen aan Nutri-Score

  Engelstalige overeenkomst van landen die samenwerken aan het voedselkeuzelogo Nutri-Score.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

  Convenant tussen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) over het bevorderen van de continuïteit van jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursakkoord Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Caribisch Nederland 2021-2024

  In dit bestuursakkoord staan de ambities, prioriteiten, samenwerking en afspraken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

  Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Per Saldo en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op