Zoekresultaten  1-10 van de 1.246 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Circulaireverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Circulaire uitvoeringsvraagstukken Appa

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Informatie voor derden (Iv3)

  Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat een onderdeel over de Informatie voor derden (Iv3). Dat is de financiële informatie die de medeoverheden verstrekken aan het CBS, de financiële toezichthouder en via het CBS tevens aan de Europese Unie en aan BZK. Het betreft informatie op basis van de begroting, de realisaties per kwartaal en de jaarrekening. In de circulaire Ministeriële Regeling informatie voor derden van 6 februari 2003 is de regeling opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen SiSa 2008

  Vragen en antwoorden over Single information, single audit (SiSa) 2008

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire aanpassing Appa-pensioenen 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire wijzigingsbesluit provinciale politieke ambtsdragers

  De fractievoorzitters in de provinciale staten krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 een extra vergoeding voor hun werkzaamheden, gezien de extra tijds­inspanningen van de voorzitters. Dit leidt tot een nabetaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire besluit wijziging rechtspositiebesluiten gemeentelijke politieke ambtsdragers

  Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers i.v.m. o.a. het afschaffen van de periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire besluit wijziging rechtspositiebesluiten gemeentelijke politieke ambtsdragers

  Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers i.v.m. o.a. het afschaffen van de periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire wijzigingsbesluit provinciale politieke ambtsdragers

  De fractievoorzitters in de provinciale staten krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 een extra vergoeding voor hun werkzaamheden, gezien de extra tijds­inspanningen van de voorzitters. Dit leidt tot een nabetaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Gemeenteraadsverkiezingen 2010

   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Gemeenteraadsverkiezingen 2010

   

  Bekijk document gepubliceerd op