Zoekresultaten  1-50 van de 358 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

  Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

  Openbaar gemaakte documenten deel 2 bij 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

  Openbaar gemaakte documenten deel 1 bij 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek over werking NVWA en IGJ

  Openbaar gemaakte documenten deel 3 bij 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over werking van de NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over besluiten van het ministerie van VWS over een subsidieaanvraag

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over besluiten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een subsidieaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over correspondentie tussen Ambulancezorg Groningen en de IGJ

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Raad van Bestuur van Ambulancezorg Groningen en de IGJ in de periode van 6 februari 2023 tot 6 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verlaging btw op groente en fruit

  Besluit op een verzoek om informatie over de verlaging van de btw op groente en fruit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoeksrapport Warande

  Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport van Warande. Het verzoek gaat ook over documenten die zien op aanvullende vragen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het onderzoeksrapport heeft gesteld en waaruit blijkt waar het nadere onderzoek van de IGJ zich op zal richten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mandaatregister en Volmachtregister van VWS

  Besluit op Woo-verzoek over het Mandaatregister en Volmachtregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek vrijstelling vennootschapsbelasting zorglichamen 2017

  Besluit op een verzoek om documenten over 2017 over de vrijstelling van vennootschapsbelasting van zorglichamen in de zin van artikel 5, 1e lid, aanhef en onder c, van de Wet op de vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de maatschappelijke dialoog jeugdzorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over brief Bureau Jeugdzorg Limburg aan IGJ

  Besluit op een verzoek om informatie over de brief van Bureau Jeugdzorg Limburg aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van 29 december 2022 inclusief de bijlagen bij deze brief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium

  Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over de sluiting van verschillende laboratoria op Bonaire in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 14 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

  Beslissing op een bezwaar tegen deelbesluiten op een verzoek om openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op de concentratie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 5 april 2022. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol), in de periode van 29 april 2022 tot en met 23 januari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de beoordelings- en toetsingskaders van GMP, GDP en GLP

  Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelings- en/of toetsingskaders van Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practices (GDP) en Goede Laboratorium Praktijk (GLP) die door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden gebruikt bij het toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek uitstroomcijfers IC-verplegend personeel

  Besluit op een verzoek om documenten over de uitstroomcijfers van IC-verplegend personeel en deelrapport 8 FZO beroepen & Ambulanceverpleegkundigen van het Capaciteitsorgaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over TobLabNet meetmethode

  Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de problemen met betrekking tot de metingen van de TobLabNet meetmethode en de beweerde corrigerende maatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-Woo-verzoek over voorgenomen plaatsing militair radarstation Herwijnen

  Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen plaatsing van een militair radarstation te Herwijnen. Het verzoek is op 15 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters

  Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie naar aanleiding van fouten in de lijst met Top-100 ammoniakuitstoters. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

  Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

  Documenten deel 1 bij een besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over onderzoek IGJ naar JeugdplusJeugd B.V.

  Documenten deel 2 bij een besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoeken naar JeugdplusJeugd B.V. in Capelle aan den IJssel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over mensenrechtenkwesties ten aanzien van WK voetbal in Qatar

  Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over mensenrechtenkwesties ten aanzien van het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

  Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

  Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek WK Qatar en mensenrechten

  Besluit op een verzoek om informatie over uitingen en statements tijdens het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, mensenrechten in Qatar, en het bestaan van een energiedeal met Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 26 april2023 is het 1e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

  Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Documenten deel 2 bij tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

  Tweede deelbesluit en inventaris bij een Woo-verzoek om informatie over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over klacht na melding Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

  Besluit op een verzoek om informatie over een klacht die naar aanleiding van een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

  Documenten deel 1 bij tweede deelbesluit op een Woo-verzoek over de Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over klacht na melding Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)

  Documenten bij Woo-besluit over een klacht die naar aanleiding van een melding bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 4 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 4 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 5 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 5 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 6 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 6 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 3 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 3 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over accijnsverhoging tabak

  Besluit en inventaris bij een Woo-verzoek over de accijnsverhoging van tabak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 7 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 7 bij Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over accijnsverhoging tabak

  Bijlagen deel 2 bij het Woo-besluit over de accijnsverhoging van tabak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vermeende misstanden bij zorgboerderij in Grootschermer

  Besluit op een verzoek om informatie over vermeende misstanden bij zorgboerderij De Lambertushoeve in Grootschermer. Specifiek over alle correspondentie en documenten die betrekking hebben op het contact van een inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met de gemeente Alkmaar en de Stichting Heemz.org. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek ammoniak van zee

  Besluit op een verzoek om documenten over ammoniak van zee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo-besluit over vermeende misstanden bij zorgboerderij in Grootschermer

  Documenten bij Woo-besluit over vermeende misstanden bij zorgboerderij De Lambertushoeve in Grootschermer. Specifiek over alle correspondentie en documenten die betrekking hebben op het contact van een inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met de gemeente Alkmaar en de Stichting Heemz.org.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek pilot wijkverpleging en maatregelen tegen Thuiszorg Naborgh

  Besluit op een verzoek om informatie over de pilot wijkverpleging en de maatregelen die zijn getroffen tegen zorgaanbieder Thuiszorg Naborgh. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over opdrachtverlening aan IPW - Documenten deel 1 bij Woo-besluit over opdrachtverlening aan IPW

  Besluit op een verzoek om informatie over het bedrag dat het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft ontvangen voor de opdracht betreffende de Doorbraakmethode. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op