Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Jaarplanverwijder
 • Netwerksamenwerking voor een betrouwbare digitale infrastructuur

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur beschrijft de focus van de werkzaamheden in 2024. Het jaarplan gaat ook in op trends en ontwikkelingen op digitaal gebied. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heette voorheen Agentschap Telecom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Staatstoezicht op de Mijnen

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2024. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de eigen risico-inschattingen, de wettelijke verplichtingen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024 Wetenschappelijke Klimaatraad

  De Wetenschappelijke Klimaatraad beschrijft de plannen van de raad voor 2023 en 2024. De Wetenschappelijke Klimaatraad is een onafhankelijk, wetenschappelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan regering of parlement over het te voeren klimaatbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Auditdienst Rijk 2024

  Het jaar 2023 was een bewogen jaar. Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld, maar we staan ook voor de nodige uitdagingen die we in 2024 het hoofd moeten bieden.