Zoekresultaten  1-33 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2024-2025

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanning VKC BZ

  Overzicht van de stukken die het kabinet van plan is om in 2022 aan vaste commissie voor Buitenlandse Zaken te sturen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp AIV-werkprogramma 2020-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annexes to the Adjusted Commission Work Programme 2020

  Bijlagen bij het aangepaste werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex I to the Adjusted Commission Work Programme 2020

  Deze bijlage bij het aangepaste werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 beschrijft nieuwe initiatieven. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adjusted Commission Work Programme 2020

  Aangepast werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma CAVV 2020

  De CAVV heeft tot taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over vraagstukken van internationaal recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands nationaal plan defensie-uitgaven NAVO

  Nationaal plan om tot 2024 de uitgaven door Nederland aan defensie te verhogen in de richting van de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 - 2021

  Werkprogramma ter uitvoering van de Rijksbrede beleidsagenda zoals opgenomen in de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actiepunten overheid in 2016 voor uitvoering Steenkoolconvenant

  Actiepunten die de overheid in 2016 oppakt voor de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2015 Adviesraad internationale vraagstukken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma CAVV 2015

  Werkprogramma van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Zuid-Sudan

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Bangladesh

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Palestijnse gebieden

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Afghanistan

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Ethiopie

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen 2012 - 2015. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Uganda

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Mozambique

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Rwanda

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Kenia

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Benin

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Grote Meren gebied

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Ghana

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Indonesië

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Jemen

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Mali

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Burundi

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarbericht 2010 internationale mensenrechtenprocedures

  Naast de jaarlijkse rapportage die de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer stuurt over de zaken tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), stellen de gemachtigden (agenten) van de Nederlandse regering voor de procesvoering in Straatsburg en Genève sinds 2005 een jaarbericht op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2009 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatiebeleid en richtlijnen Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB)

  Bekijk document gepubliceerd op