Zoekresultaten  1-10 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2023. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplanning VKC BZ

  Overzicht van de stukken die het kabinet van plan is om in 2022 aan vaste commissie voor Buitenlandse Zaken te sturen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp AIV-werkprogramma 2020-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex I to the Adjusted Commission Work Programme 2020

  Deze bijlage bij het aangepaste werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 beschrijft nieuwe initiatieven. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adjusted Commission Work Programme 2020

  Aangepast werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annexes to the Adjusted Commission Work Programme 2020

  Bijlagen bij het aangepaste werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands nationaal plan defensie-uitgaven NAVO

  Nationaal plan om tot 2024 de uitgaven door Nederland aan defensie te verhogen in de richting van de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma CAVV 2020

  De CAVV heeft tot taak de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over vraagstukken van internationaal recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 - 2021

  Werkprogramma ter uitvoering van de Rijksbrede beleidsagenda zoals opgenomen in de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige Strategische Plannen Ethiopie

  De Nederlandse inzet op de voor de partnerlanden gekozen speerpunten wordt beschreven in de Meerjarige Strategische Plannen 2012 - 2015. Engelstalig

  Bekijk document gepubliceerd op