Zoekresultaten  1-50 van de 84 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Instellingsregeling adviescollege over artikel 57 Grondwet

  De instellingsregeling van het adviescollege over de werking van artikel 57 van de Grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ministeriële Regeling Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Wijziging van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Curaçao: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Curaçao staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen

  Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, 1e lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Sint Maarten

  Bijlage C als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Aruba

  Bijlage A als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzereglement Curaçao

  Bijlage B als bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen van 4 april 2023, ter beschrijving van de werkwijze bij de uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Aruba: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Aruba staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen

  Toelichting bij de onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, 1e lid, van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, voor samenwerking binnen het Koninkrijk ter uitvoering van hervormingen in de publieke sector van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Sint Maarten: Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2023

  In het Landspakket Sint Maarten staan hervormingen en investeringen op de gebieden financieel beheer, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belastingen, de financiële sector, de economie, zorg, onderwijs, en het versterken van de rechtsstaat. De concrete afspraken staan in deze uitvoeringsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol rechtsbescherming Caribische Landen van het Koninkrijk

  Protocol op grond van artikel 38, 1e lid, van het Statuut voor het geval dat artikel 9, 3e lid, onderlinge regeling samenwerking hervormingen volgens de Nederlandse rechter geen rechtsbescherming biedt aan de Caribische Landen van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling voor subsidiëring van Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2023)

  De ontwerpregeling van de Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2023 met de ontwerp-nota van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling wijziging Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013

  Regeling houdende de verlenging van de Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013 per 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling nadere eisen identificatiemiddelen, authenticatiediensten en machtigingsdiensten Wdo

  Regeling van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende nadere eisen en regels voor het verlenen van een toelating voor publieke en private identificatiemiddelen. Wdo staat voor Wet digitale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Subsidieregeling Verduurzaming VvE's

  Ontwerp voor de Subsidieregeling Verduurzaming Vereniging van Eigenaars (VvE's). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept instellingsregeling commissie artikel 57 Grondwet

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende instelling van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet. In artikel 57 van de Grondwet is onder meer bepaald onder welke omstandigheden het Kamerlidmaatschap verenigbaar is met het ambt van minister of staatssecretaris.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen 13 mei ivm vervallen mondkapjesplicht en coronatoegangsbewijzen bepalingen

  Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 13 mei 2022, kenmerk 3323641-1024981-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het afschaffen van de mondkapjesplicht op luchthavens en in luchtvaartuigen en het vervallen van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot coronatoegangsbewijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

  Wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb in verband met de verlenging van de aanvraagtermijn voor een subsidie en aanpassing van de vervaldatum van die regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

  Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoedregeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege herstellen enkele omissies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege het toevoegen van mogelijkheden voor het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs en enkele herstelpunten en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba vanwege het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen en wijzigingen ten aanzien van testverplichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een grondslag voor het blokkeren van coronatoegangsbewijzen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling Stichting COELO

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO (Subsidieregeling COELO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling verlenging drietal subsidieregelingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Regeling tot verlenging per 1 januari 2022 van een drietal subsidieregelingen. Het gaat om de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013, de Subsidieregeling ProDemos en de Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gecorrigeerde regeling coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel

  Gecorrigeerde regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

  Regeling om de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege het maatregelenpakket, en om de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire te wijzigen vanwege het vervallen van de avondklok op Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

  Concept van Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitzondering sneltestverplichting voor vrachtwagenchauffeurs

  Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het uitzonderen van vrachtwagenchauffeurs van de sneltestverplichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 vanwege verlenging voorwaarden fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en onder voorwaarden heropenen hoger onderwijs

  Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 april 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en het onder voorwaarden heropenen van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, Sint Eustatius, Saba

  Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 20 april 2021tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Sint Eustatius en Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 Saba

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 17 maart 2021, kenmerk 1812457-217087-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor reizigers uit Bonaire

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 - mogelijk maken van praktijktesten voor veilig en verantwoord organiseren van evenementen

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal personenvervoer per lucht- en scheepvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 3 november 2020, nr. 2020-0000611095, over nadere regels met betrekking tot enkele aspecten van de werkwijze inzake de verdere verwerking van bulkdatasets verworven door de AIVD en MIVD op grond van de Wiv 2017 (Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landspakket Curaçao

  Overeenkomst tussen de regeringen van Curaçao en Nederland, waarin maatregelen en structurele hervormingen worden afgesproken om Curaçao financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3a. Landspakket Aruba-Nederland

  Landspakket van Aruba en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3c. Landspakket Sint Maarten-Nederland

  Landspakket van Sint Maarten-Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3b. LandspakketCuraçao-Nederland

  Landspakket van Curaçao-Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Woningbouwimpuls 2020

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2020, nr. 2020-0000027462, houdende nadere regels met betrekking tot verstrekking van een specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving (Regeling Woningbouwimpuls 2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht EU-wetgevingsdossiers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4e kwartaal 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van de Subsidieregeling Stichting CAOP 2020

  Regeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling verlenging subsidie BZK Center for People and Buildings

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings (verlenging en verbreding subsidiedoel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling

  Ontwerp van de gewijzigde subsidieregeling aan de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam 2018

  Conceptregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Brainport Eindhoven

 • Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017

  Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2017 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2016 Provincies

  Iv3-informatievoorschift provincies verslagjaar 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

  Regeling houdende regels over de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in § 3.2.2 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ter bescherming van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een rechtzoekende en ter bescherming van de bron van een journalist (Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten).

  Bekijk document gepubliceerd op