Zoekresultaten  1-10 van de 367 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Modelconvenant Calamiteitenzender en Toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling BZK Woningwet

  Verandering in de woningwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursakkoord 2011 - 2015

  Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Dat is waar Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor staan. Dit staat in het bestuursakkoord 2011 - 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken

  Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland over de ondersteuning bij de uitvoering van de plannen van aanpak in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken Sint maarten en Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zuid Werkt! Nationaal programma Kwaliteitsprong Zuid

  Rotterdam-Zuid moet de komende 20 jaar de sprong maken naar het niveau van de vier grote steden in ons land. Dat betekent: meer werk, betere scholing en opleiding, de vestiging van ook mensen met hogere inkomens in een aantrekkelijk woongebied In Rotterdam Zuid werk en bouw je aan je toekomst. Dit is de gezamenlijke ambitie waaraan de gemeente Rotterdam, het rijk en alle bij Rotterdam-Zuid betrokken partijen zich hebben verbonden met het ondertekenen van het Nationaal Programma Kwaliteitsprong Zuid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba

  Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba waarin staat welke initiatieven worden ontplooid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011 tot 2016

  Met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting wordt een verbreding gegeven aan de aandacht en inzet voor studentenhuisvesting die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het eerste actieplan studentenhuisvesting dateert van 2003 en heeft geleid tot betere samenwerking tussen de betrokken lokale partijen, zoals gemeenten, studentenhuisvesters en andere woningcorporaties, universiteiten en hogescholen en studentenorganisaties/-vakbonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen sector Rijk en UWV WERKbedrijf

  Convenant tussen Rijk en UWV WERKbedrijf over plaatsing van Wajong- en WIA-kandidaten bij het Rijk en de bevordering van uitstroom naar arbeidsplaatsen buiten het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland

  Het Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland somt uiteenlopende onderwerpen op waarop beide landen intensiever wensen samen te werken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Verbetering samenwerking tussen de rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven

  Convenant tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICT~Office, de brancheorganisatie van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op