Zoekresultaten  1-10 van de 185 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 4 rapporten van de Nationale ombudsman over omstandigheden waarin specifieke groepen (statushouders, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand) bestaansonzekerheid ervaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitsluitingsgronden vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’ aan. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2024

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hervorming concurrentiebeding

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over hervorming van het concurrentiebeding. De hervorming van het beding moet nodeloos gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van een oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens met een uitkering die door een samenloop van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar paar in de bijstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking verkenning aanvullende maatregelen PNIL

  Onderdeel van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL) is een verkenning naar aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans tussen het werken met en zonder zelfstandigen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Dit document beschrijft het resultaat van de verkenning van 3 mogelijke maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

  Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op