Zoekresultaten  1-10 van de 3.164 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Validiteitscheck voor indicator basisvaardigheden primair onderwijs

  Het rapport bevat een validiteitscheck voor een indicator basisvaardigheden primair onderwijs. De resultaten geven inzicht in de validiteit van een indicator (basisvaardigheden Taal en Rekenen) op basis van de eindtoets vergeleken met data uit de leerlingvolgsystemen primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotconclusies november 2023 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aruba Curaçao Sint Maarten en Nederland

  Het document bevat de slotconclusies van het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het overleg vond plaats in november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs Nulmeting

  Het rapport bevat de nulmeting van de landelijke afspraak over mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken rond het mobiel telefoonbeleid op scholen voor de invoering van de landelijke afspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvattingen toegekende kleine en grote projecten LLO-K 1

  Samenvattingen van de toegekende kleine en grote subsidieprojecten voor leven lang ontwikkelen (LLO) in ronde 1.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport beleidssimulaties

  Rapport over simulaties van beleidsmaatregelen voor het tegengaan van onderwijssegregatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dossiers vertrouwensinspecteurs in het onderwijs Schooljaar 2022-2023

  Het document bevat het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het bespreekt de lessen uit dit tijdelijke programma voor de aanpak van problemen van met name kwetsbare jongeren tijdens de coronajaren en daarna. Zowel positieve als negatieve effecten komen daarbij aan bod.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naleving Wnt/BPPO

  Onderzoek door het bureau KPMG naar misstanden met betrekking tot (top)salarissen bij de landelijke Publieke Omroep (naleving van de Wet normering topinkomens; Wnt, en het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep; BPPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsing doelmatigheidssysteem 2021 media-aanbod NPO

  Rapport over de toetsing van het doelmatigheidssysteem 2021 van het media-aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op