Zoekresultaten  1-10 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Effectief communiceren over rijden onder invloed

  Om eenduidig, strategisch en vooral effectief te communiceren over rijden onder invloed, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze praktische handreiking aan voor overheids- en kennisorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sector mobiliteit en stikstofdepositie - feiten en cijfers

  Factsheet over de bijdrage van de sector mobiliteit aan de landelijke stikstofdepositie en stikstofemissie, maatregelen om stikstofemissie en -depositie te reduceren en verwachte effecten van deze maatregelen op stikstofemissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet categorie Duurzame Inzetbaarheid

  In deze factsheet ziet u in één oogopslag hoe de Rijksinkoop, het categorieplan van de inkoopcategorie Duurzame inzetbaarheid en de acties van de categorie zich tot elkaar verhouden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet: categorieplan Duurzame inzetbaarheid in het kort

  De categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk draagt bij aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers van het Rijk en Defensie én het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving. In deze factsheet staan de plannen en doelstellingen uit het categorieplan in het kort uitgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilig taxivervoer - Wat u als taxichauffeur moet weten

  Hoe gebruik ik de Boordcomputer Taxi (BCT)? Aan welke arbeids- en rusttijden moet ik me houden? In deze brochure leest u hoe u als taxichauffeur veilig werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denkkader Brede Welvaart IenW

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

 • Denkkader Brede Welvaart IenW - denkkader-brede-welvaart-ienw.pdf

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denkkader Brede Welvaart IenW - Instructie en invulkaart met hulpvragen om het denkkader optimaal te gebruiken

  Het denkkader brede welvaart Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is geen vastgesteld beleidskader, maar een hulpmiddel om brede welvaart te concretiseren en te integreren in beleid en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Handelingskader PFAS

  Derde actualisatie van het handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking EURAL

  In deze publicatie vindt u informatie over de toepassing van de Europese afvalstoffenlijst (Eural). In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op