Zoekresultaten  1-10 van de 65.471 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
 • Nieuw vandaag

  28286;35746, nr. U - Advies Raad van State op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Actualisering diergezondheidsregels (35746) (1 februari 2023, 5 p.)

  Advies Raad van State op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Actualisering diergezondheidsregels (35746) (1 februari 2023, 5 p.)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  28286;35746, nr. U - Beslisnota bij brief advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren (2 p.)

  Beslisnota bij brief advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren (2 p.)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Veilig melden

  Onderzoek naar de bereidheid onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. Er is in het bijzonder aandacht voor hoe de cultuur en aard van de BZ-organisatie van invloed zijn op de meldingsbereidheid onder medewerkers. Een aantal van die factoren werkt belemmerend als het gaat om het gevoel van veiligheid dat voor medewerkers randvoorwaardelijk is bij het doen van een melding.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage bij brief uitvoeringsverdrag ECE regelementen nov 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking rapport ICRC

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een rapport van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Specifiek om het rapport 'State Support to Parties to Armed Conflict: Observations and Recommendations on Better Protecting People Affected by Armed Conflict in the Middle East and Beyond' van 7 februari 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Veilig melden - veilig-melden.pdf

  Onderzoek naar de bereidheid onder medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te melden. Er is in het bijzonder aandacht voor hoe de cultuur en aard van de BZ-organisatie van invloed zijn op de meldingsbereidheid onder medewerkers. Een aantal van die factoren werkt belemmerend als het gaat om het gevoel van veiligheid dat voor medewerkers randvoorwaardelijk is bij het doen van een melding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota over Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief ECE-reglementen WP29 besluiten november 2022

  Beslisnota bij Kamerbrief ECE-reglementen WP29 besluiten november 2022. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken levering militaire goederen Oekraïne

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over stand van zaken levering militaire goederen Oekraïne

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken betreffende de levering van militaire goederen aan Oekraïne. De minister stuurt een totaaloverzicht mee van de tot en met 24 januari 2023 door Defensie geleverde goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op