Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Jaarplan Auditdienst Rijk 2024

  Het jaar 2023 was een bewogen jaar. Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld, maar we staan ook voor de nodige uitdagingen die we in 2024 het hoofd moeten bieden.

 • Jaarplan 2024 Belastingdienst

  In dit jaarplan geeft de Belastingdienst een overzicht van de plannen, prioriteiten en werkzaamheden in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Douane 2024

  Rapport over strategische doelstellingen, prioriteiten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de dienstverlening, het handhaven van naleving van regelgeving en het bevorderen van een soepele grensoverschrijdende handel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma IBTD 2024

  Werkprogramma voor 2024 van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2024 Dienst Toeslagen

  Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen, met prioriteiten voor 2024 zowel wat betreft de lopende uitvoering, als de verbeteropgave.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Auditdienst Rijk 2023

  Afgelopen jaar stonden we stil bij 10 jaar Auditdienst Rijk (ADR). Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld.

 • Douane Jaarplan 2023

  Het jaarplan 2023 geeft weer welke activiteiten de Douane in 2023 gaat verrichten. De activiteiten liggen op de  terreinen van handhaving, informatiemanagement en bedrijfsvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rechtdoen, presteren en anticiperen in 2023

  Jaarplan van de Dienst Toeslagen voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Belastingdienst 2023

  Met het jaarplan 2023 wordt toegelicht welke activiteiten zijn gepland en hoe de Belastingdienst invulling geeft aan de strategische prioriteiten uit de Meerjarenvisie 2020-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan Financiën 2023-2025

  Dit plan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen van het ministerie van Financiën op het gebied van ICT en digitalisering voor de periode 2023-2025. Het beschrijft de maatschappelijke opgaven van het ministerie en de prioritaire doelstellingen in de informatievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op