Zoekresultaten  1-21 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Actieplan Spoorwegen 2018 - 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Rijkswegen 2018 - 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Schiphol 2018 - 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverantwoording vervoerplan 2014 NS

  NS zendt de jaarverantwoording van het vervoersplan 2014 over de hoofdrailnetconcessie aan staatssecretaris Mansveld (IenM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsplan Crisisbeheersing 2014-2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van een belangrijk deel van de vitale infrastructuur in Nederland. Crisisbeheersing is daarbij een onmisbare discipline en moet op professionele wijze ingevuld worden. In dat kader maakt het ministerie elke vier jaar een beleidsplan crisisbeheersing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2014

  Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2013 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op het werkprogramma 2012 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Deze update van het KiM-werkprogramma 2012 is een voortvloeisel uit het voornemen om het werkprogramma een dynamisch karakter te geven. Het is een weergave van veranderingen in de programmering die zijn ontstaan door veranderende behoeften van de opdrachtgevers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2013

  Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2012 Bijlagen

  Deze publicatie bevat de bijlagen bij het Deltaprogramma 2012. U vindt hierin onder meer de samenvattingen van de probleemanalyses van de deelprogrammas en een overzicht van de voortgang ten opzichte van het Deltaprogramma 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2012

  Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma Stedelijke Distributie

  In dit Actieprogramma zet de Ambassadeur Stedelijke Distributie zijn ambities uiteen en licht toe hoe hij deze wil bereiken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2011 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelopdracht 3: Veiligheid in buitendijkse gebieden

  Beschrijving van deelopdracht 3 van het deelprogramma Veiligheid. Het deelprogramma Veiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelopdracht 4: Gebiedspilots waterveiligheid

  Beschrijving van deelopdracht 4 van het deelprogramma Veiligheid. Het deelprogramma Veiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelopdracht 1: Voorstel voor besluit over nieuwe veiligheidsnormen

  Beschrijving van deelopdracht 1 van het deelprogramma Veiligheid. Het deelprogramma Veiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelopdracht 2: Verkenning kansen en beperkingen van deltadijken

  Beschrijving van deelopdracht 2 van het deelprogramma Veiligheid. Het deelprogramma Veiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciale herstructureringsprogrammas 2009-2013

  Overzicht van plannen die de provincies hebben opgesteld tot 2013 voor de herstructurering van de bedrijventerreinen binnen hun grenzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SKI-agenda

  Agenda voor kennis en innovatie op het gebied van verkeer en vervoer en water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2010

  Bekijk document gepubliceerd op