Zoekresultaten  1-50 van de 9.371 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 3 informatieverzoek Podt NRC

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 4 informatieverzoek Podt NRC

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 6 informatieverzoek Podt NRC

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 5 informatieverzoek Podt NRC

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beleidsprioriteiten BOD-en 2024 - 2027

  Bijlage bij de 'Beleidsbrief BODen 2024 tot 2027' van 1 maart 2024. De brief gaat over de beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten (BOD) tot en met 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Veiligheidsmonitor 2023

  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De monitor bespreekt onder meer de veiligheidsbeleving en de mening van burgers over het optreden van de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage Landeninformatie India

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 2 informatieverzoek Podt NRC

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK Bijlage 1 informatieverzoek Podt NRC

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel p Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Het wetsvoorstel gaat over het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de vermogensdelicten die daaraan ten grondslag liggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over tijdpad voor de uitwerking van motie Diederik van Dijk antisemitisme als weigerings of intrekkingsgrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Advies beleidsreactie penitentiaire inrichting Nieuwersluis

  Afschrift van de brief van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (RCGOG) aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat een advies over het pakket van maatregelen dat hij heeft genomen naar aanleiding van het Inspectierapport PI Nieuwersluis van 31 mei 2023. Het rapport ging over onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar niet-integer gedrag door medewerkers in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 maart 2024. De vragen gingen over voorkoming en bestrijding kindermisbruik (GL-PDVA, D66, CDA), aanpak georganiseerde criminaliteit en drugshandel(GL-PDVA, VVD, CDA), het Europees Openbaar Ministerie (VVD, D66), Verenigd Europa tegen haat (VVD), aanpak vuurwerk (VVD), weerbaarheid rechtstelsel (CDA) en de inzet van Justitie en Veiligheid (JeV) in de Europese Unie (EU) (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies van 29 januari 2024 over beperking van financiële prikkels voor bestuurders van beursvennootschappen

  Vervolgadvies beperking van financiële prikkels voor bestuurders van beursvennootschappen bij fusies en overnames van de Expertgroep Modernisering NV-recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage DEF Jaarverslag 2023 Adviescommissie VOG Politiegegevens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Social engineering: veilig internetten (najaar 2023)

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Social engineering: veilig internetten. De primaire doelstelling is mensen bewust maken van de signalen van cybercrime en online fraude, en ze aanmoedigen zichzelf actief de vraag te stellen 'klopt dit wel?' bij verdachte online interacties. Daarnaast mensen stimuleren om hun reactie te vertragen, contact te verbreken en meer informatie op te zoeken om een goed geïnformeerd besluit te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage juridische kwaliteit Rijk over 2022

  Rijksbrede intervisie & Departementale kwaliteitsrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Communicatie over de risico’s van kansspelen en beschikbare hulpmiddelen voor jongeren

  Het rapport gaat over kwalitatief onderzoek naar (online) gokken onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Peiling kansspelen jongvolwassenen

  Het rapport gaat over een kwantitatief onderzoek onder jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar die meedoen aan kansspelen. Met uitzondering van jongvolwassenen die alleen meedoen aan loterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda verslavingspreventie kansspelen

  De werkagenda bevat de lopende en toekomstige activiteiten, onderzoek en beleidsontwikkeling voor de aanpak van verslaving aan kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enhancing the effectiveness of EU Rule of Law Mechanism

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor de versterking van de rol van de JBZ-Raad bij wetgeving voor het bevorderen van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Work on the Common European Asylum System (CEAS) after the Pact

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland verzoekt hierin de Europese Commissie om het asielbeleid te versterken en tekortkomingen aan te pakken na de invoering van het Common European Asylum System (CEAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Key elements for a futureproof Schengen

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de toekomst van Schengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Continuation of criminal activity in detention

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen strafinrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Collecting digital personal information in criminal matters

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet een voorstel voor het verzamelen van digitale persoonsgegevens voor de aanpak van georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modify the pyrotechnics Directive for the sake of public order and safety

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat aanbevelingen voor het bevorderen van de veiligheid van vuurwerk en de aanpak van illegaal vuurwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The EU security check: embedding internal security implications across EU policy

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over het bevorderen van de bescherming van de Europese Unie (EU) tegen terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Towards a European administrative approach

  Engelstalig non-paper van Nederland en Italië bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat voorstellen voor het beschermen van administratieve gegevens binnen de Europese Unie (EU) tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cross-border bugging and tracking of vehicles and the EIO

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet een voorstel om in de European Investigation Order (EIO-Directive) vast te leggen dat lidstaten voertuigen van verdachten in een andere lidstaat mogen volgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Continuation of criminal activity in detention

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen strafinrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • A comprehensive approach to tackling organised crime

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor een integrale aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dignified, safe and sustainable effectuated voluntary and forced return

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bespreekt maatregelen om de terugkeer van migranten naar eigen land te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijk Afsprakenkader ontheemden uit Oekraine 2024

  Het afsprakenkader bevat een overeenkomst van staatssecretaris Van der Burg (JenV) met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad. Het gaat om de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De IND in 2023 januari-augustus

  De infographic bevat cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over asielzaken en nareiszaken van januari tot augustus 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers IND oktober 2023

  Het overzicht bevat cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over asielzaken en nareiszaken van oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapporten Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden in Nederland

  Rapporten over de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne en de situatie van Oekraïense ontheemden in de Europese Unie. De onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael schatten de omvang in van de beschermingsopdracht ten aanzien van Oekraïense ontheemden in Nederland. 

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ZBO evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

  Het rapport bevat de 5-jarige evaluatie van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KTDI Pilot - Data Protection Impact Assessment NLD

  Het Engelstalige document bespreekt het Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF). Het DPIA is verplicht bij een proces dat een groot risico vormt voor het gebruik van persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KTDI Pilot Process Decomposition

  Het document beschrijft de processtappen voor het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NDA KTDI getekend RvIG

  xxx

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KTDI Pilotproces ‘Create Digital Travel Attestations

  Het document beschrijft het proces van het gebruik van Known Traveller Digital Identity (KTDI) en de ondersteunende technologieën in Nederland. Het gaat om het gebruik van persoonsgegevens van passagiers in de luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bi National cooperation of theWorld Economie Forum Known Traveller Digital Identity

  Engelstalig document van de International Civil Aviation Organization (ICAO). Het document bespreekt de betrokkennheid van de Nederlandse en Canadese regering bij het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Canada en Nederland testen trans-Atlantische vluchten zonder paspoort'

  Nota van het Directoraat-Generaal (DG) Overheidsorganisatie. De nota verzoekt om instemming met de antwoorden op Kamervragen van de Tweede Kamerleden Den Boer en Verhoeven (D66) van 10 juli 2019. Deze gingen over een bericht in de Standaard (27 juni) dat Canada en Nederland testen uitvoeren met trans-Atlantische vluchten zonder paspoort.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KTDI Pilot NLD Data Flows

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Letter of Intent between the Government of Canada and the Government of the Kingdom of the Netherlands

  Engelstalige intentieovereenkomst van de Nederlandse en Canadese regering. De intentieovereenkomst gaat over het voornemen tot een publiek-privaat partnerschap voor de ontwikkeling en implementatie van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het rapport gaat over onderzoek naar een fataal steekincident dat plaats vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KTDI Lisbon 2020

  Het document gaat over het ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke app voor het proces van het Known Traveller Digital Identity (KTDI) bij reizigers.

  Bekijk document gepubliceerd op