Zoekresultaten  1-10 van de 11.155 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Reactie op commissiebrief van 12 oktober 2023 inzake de voorhang accreditatiekader NVAO

 • Kamerbrief over toezeggingen bij plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

  Minister Dijkgraaf (OCW) gaat in op 2 toezeggingen aan het Eerste Kamerlid Fiers (GroenLinks-PvdA) bij de plenaire wetsbehandeling van de herinvoering basisbeurs. De 1e toezegging gaat over onderzoek naar een oplossing voor de situatie waarbij een student zich niet mag inschrijven op het adres van de verhuurder. De 2e toezegging gaat over onderzoek naar de situatie van (oud-)studenten die studeerden onder verschillende stelsels van studiefinanciering in de afgelopen jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Resultaten PISA-2022 n vogelvlucht' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport gaat over de resultaten van PISA-2022. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van 15-jarige leerlingen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen. De Kamerbrief gaat in op de belangrijkste bevindingen uit het rapport.

 • Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de Kamerbrief 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten' van 16 oktober 2023. Het Tweede Kamerlid van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over de toenemende online lhbti+-haat

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui' over de toenemende online lhbti+-haat. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bouchallikh (beiden GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over aangepast schoolmeubilair

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief van ouders over aangepast schoolmeubilair voor hun dochter. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Periodieke voortgangsbrief onderwijshuisvesting najaar 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderwijshuisvesting sinds de eerdere voortgangsbrief van 17 april 2023.

 • Kamerbrief over de ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de situatie rondom basisschool Klein Amsterdam en haar bestuur, Stichting Leren in de Tussenruimte. De Inspectie van het Onderwijs had de school in juni 2023 beoordeeld als Onvoldoende en Zeer zwak.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de hoofdreacteur van Cursor uit zijn functie is ontheven

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Cursor op zwart'. Het bericht gaat erover dat Han Konings, hoofdredacteur van het onafhankelijke TU Eindhoven-nieuwsblad Cursor, met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. De Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

 • Kamerbrief bij departementaal informatieplan OCW 2023-2028

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul ( Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028'. Zij geven daarbij een toelichting.