Zoekresultaten  1-50 van de 11.311 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen over geannoteerde agenda informele EPSCO-Raad 27 februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) gendergelijkheid van 27 februari 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief over het verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028.

 • Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over bijeenkomsten met ambtenaren naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 22 november 2023. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.

 • Reactie op vragen vaste commissie van onderwijs, Cultuur en wetenschap over Lerarenstrategie

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van een Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort. De vaste Tweede Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Teunissen (Partij voor de Dieren). De motie verzoekt de regering om een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te bestemmen voor proefdiervrije onderzoeksmethoden en testmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .

 • Antwoorden nadere vragen over voortgang beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van haar antwoordbrief van 22 december 2023. In deze brief gaf zij antwoorden op vragen over de voortgang van de beleidsagenda voor het informeel onderwijs. De Eerste Kamerfracties van de PVV en JA21 hadden de vragen gesteld.

 • Slotconclusies M4LO Cultuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen over de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn (EMR-regio). De Einstein Telescope is een ondergronds observatorium voor het onderzoeken van zwaartekrachtgolven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2024

  Regeling van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De regeling bevat regels voor de subsidieverstrekking aan scholen voor het verbeteren van de basisvaardigheden met bewezen effectieve methoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Pijpelink en motie Van Zanten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Pijpelink (GroenLinks-PvdA). De motie verzocht om een analyse van de juridische haalbaarheid van het beperken of afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast reageert zij op de spreekt-uit-motie van de Tweede Kamerleden Van Zanten (BBB) en Stoffer (SGP). Deze ging over maatregelen voor onderwijskwaliteit en geletterdheid.

 • Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Stoffer (SGP). De motie verzoekt om scholen in staat te stellen bewezen effectief leesonderwijs te geven met kennisrijke teksten in combinatie met andere vakgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op commissieverzoek om brief passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een voortgangsbrief over passend onderwijs.

 • Kamerbrief met reactie op brieven over dreigende sluiting van dorpsschool W.J. Driessenschool in Grootschermer

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op 2 burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat platform ScienceGuide door geldgebrek per 17 februari 2024 moet stoppen. Het Tweede Kamerlid Stultiens (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2024

  Regeling van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De regeling bevat regels voor de subsidieverstrekking aan prioriteitsscholen voor het verbeteren van de basisvaardigheden met bewezen effectieve methoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2024 en de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2024. Zij geeft een toelichting op de regelingen en gaat in op de voorhangprocedure.

 • Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures voor het hoger onderwijs. Hij gaat in op de belangrijkste bevindingen van de inspectie en wat instellingen kunnen doen om kansengelijkheid in selectieprocedures te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op enkele acties voor instellingen om kansengelijkheid in selectieprocedures te bevorderen.

 • Kamerbrief over uitvoering motie Gerkens over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Gerkens (SP). De motie verzoekt de regering om de besturen van de lerarenopleidingen op te roepen om een ambitie voor digitale geletterdheid op lerarenopleidingen op landelijk niveau te ontwikkelen.

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda EPSCO Raad februari 2024

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda EPSCO Raad februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) van 27 februari 2024 in Brussel. Het gaat om het onderdeel 'sociaal beleid'. De bijeenkomst richt zich op gendergelijkheid.

 • Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025. Het gaat om een investering uit het Nationaal Groeifonds om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak. Zij geeft een toelichting op de subsidieregeling en gaat in op de voorhangprocedure.

 • Subsidieregeling ontwikkelkracht 2024-2025

  Regeling van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gaat om regels voor de subsidieverstrekking aan scholen voor het deelnemen aan het programma Ontwikkelkracht 2024/2025. Het doel van het programma is om scholen te stimuleren hun onderwijs blijvend te verbeteren met een bewezen effectieve aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verkenning problematiek zorgopleidingen Caribische studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten'. Hij gaat in op de achtergrond van de verkenning. Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie in het voorjaar van 2024 kan geven.

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Eindadvies Platform Perspectief Jongeren'. In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers geven hun reactie op het advies.

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief over borging en financiering onderwijsroute

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de reactiebrief op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Deze ging over de borging en financiering van de onderwijsroute.

 • Tweede Kamerbrief met verslag informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) voor het onderdeel sociaal beleid. Dit onderdeel vond plaats op 24 november 2023 in Pamplona, Spanje. De brief gaat in op het onderwerp 'geweld tegen vrouwen'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief met verslag van de informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) voor het onderdeel sociaal beleid. Dit onderdeel vond plaats op 24 november 2023 in Pamplona, Spanje. De brief gaat in op het onderwerp 'geweld tegen vrouwen'. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nulmeting afspraak mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs'. Zij informeert de Kamer daarbij over de 1e inzichten uit de nulmeting van de landelijke afspraak over mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs.

 • Kamerbrief met reactie op motie Van Zanten over subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van Zanten (BBB). De motie verzoekt om het subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit geen dwingend karakter te geven. Daarnaast verzoekt de motie om te onderzoeken of een meer gelijke verdeling van cultuursubsidies over Nederland mogelijk is.

 • Antwoorden op Kamervragen over besluit Amsterdams College om naam Nootmuskaatstraat te schrappen

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Schrappen Nootmuskaatstraat door Amsterdam is 'typische overreactie' en 'absurd''. Het Tweede Kamerlid Van der Velde (PVV) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over de slechte toegankelijkheid tv-programma Kiespijn

  Staatssecretaris Gräper – van Koolwijk (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat rondgaat op X over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over Paarse Vrijdag

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Paarse Vrijdag? 'Ongewenste gekkigheid uit de Randstad''. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport over het beleid van mbo-instellingen rond stagediscriminatie

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Beleid van mboinstellingen rond stagediscriminatie' van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport gaat over onderzoek naar het beleid van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) rond stagediscriminatie. Hij geeft zijn reactie op het rapport.

 • Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de slechte toegankelijkheid tv-programma Kiespijn

  Staatssecretaris Gräper – van Koolwijk (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat rondgaat op X over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op burgerbrief met vragen over kansenongelijkheid in het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer stuurt zijn reactie op een email van leerlingen van het Eckartcollege met vragen over kansenongelijkheid in het onderwijs.

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over kunstmatige Intelligentie en lhbti+-emancipatie

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Kunstmatige Intelligentie en lhbti+-emancipatie: een verkenning van kansen en risico’s, stakeholders en mogelijke interventies in 4 maatschappelijke deelgebieden'. Hij geeft een korte toelichting.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat toekomst studie Fries zorgelijk is

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Toekomst studie Fries zorgelijk: 'Zo snel mogelijk fulltime professor nodig''. Het gaat onder meer om het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), dat er zo snel mogelijk weer een zelfstandige universitaire studie Fries moet komen. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met reactie op motie Van der Velde en Wilders over schutterijen

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) reageert op de gewijzigde motie van de Tweede Kamerleden Van der Velde en Wilders (beiden PVV). De motie verzoekt de regering om samen met schutterijen en andere betrokken organisaties te onderzoeken welke uitdagingen er zijn voor een gezonde toekomst van de schutterijen in Nederland.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over bekladden ramen universiteitsbibliotheek met pro-Palestinaleuzen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ramen Universiteitsbibliotheek vernield en beklad met pro-Palestinaleuzen'. De Tweede Kamerleden Blaauw en Faber-van de Klashorst (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat Chinese overheid weekendles Chinees-Nederlandse kinderen sponsort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Chinese overheid sponsort weekendles Chinees-Nederlandse kinderen'. De Tweede Kamerleden Paternotte, Bamenga (beiden D66) en Becker en Brekelmans (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over petitie over sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum' van 27 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden vragen so over petitie over sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum' van 27 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Voortgangsbrief over inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU