Zoekresultaten  1-20 van de 3.047 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

  Rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport gaat over de resultaten van PISA-2022. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van 15-jarige leerlingen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapportage Monitor Genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector 2023

  De Monitor Genderdiversiteit geeft tussen 2022 en 2027 jaarlijks inzicht in de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. Genderdiversiteit gaat over de verdeling van mannen, vrouwen en nonbinaire personen. De top van de (semi)publieke sector bestaat uit burgemeesters, bestuurders, toezichthouders, Tweede Kamerleden, commandanten bij de brandweer en adviescommissieleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

  Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

  Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting stakeholdergesprekken doorverkoop toegangskaarten in sport en cultuur

  Op 4, 5 en 6 september 2023 zijn onder voorzitterschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschillende partijen gevraagd naar hun ervaringen en kennis over de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Dit document vat deze gesprekken samen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Het rapport bevat de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koop en doorverkoop: onderzoek naar toegangskaarten voor sport en culturele evenementen

  Dit rapport geeft inzicht in de aard, omvang en werking van de markten voor de koop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek 2e tussenbericht Programmamanagement OCW Open

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar de programmabeheersing van OCW Open.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationalisering in het mbo

  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar internationalisering in het mbo. Het onderzoek geeft zicht op de ambities die mbo-instellingen hebben ten aanzien van internationalisering en de invulling daarvan; hoe er wordt gezorgd voor een toegankelijk aanbod; en welke belemmeringen er zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationaal overzicht maatregelen doorverkoop tickets

  Overzicht van maatregelen tegen woekerhandel bij de doorverkoop van tickets voor sport- en culturele evenementen in Denemarken, Ierland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsrapport eerste meting Masterplan basisvaardigheden 2022-2023 NCO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieonderzoek subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 Sardes-SEO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling basisvaardigheden in het voortgezet onderwijs 2022-2023 Cito

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs

  Het rapport bespreekt de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het bestrijden van leervertraging en studievertraging als gevolg van de pandemie. Het gaat om de gegevens uit het studiejaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerschap in Beeld 2023 UvA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing keuze stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

  Het document gaat in op de keuze voor de oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek: Subsidie Nederlands Gebarencentrum

  Evaluatie van de instellingssubsidie die het Nederlands Gebarencentrum (NGc) ontving in de afgelopen 5 jaar vanuit het ministerie van OCW.

  Bekijk document gepubliceerd op