Zoekresultaten  1-10 van de 359 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Ontwerpbesluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  De Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 vormt het juridisch kader voor dit besluit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele besluiten op het gebied van autowrakken, verpakkingen, brandstoffen, milieubeheer, verf en vernis en kwik en kwikhoudende producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

  Het besluit gaat over de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO Nederland BV te Almelo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schipho

  De beleidsregel gaat over de vergoeding van nadeelcompensatie aan bewoners als gevolg van het niet handhaven van de overschrijding van grenswaarden geluid in de handhavingspunten van de luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

  De regeling gaat over de herziening van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting wijziging Besluit melden bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen

  De nota geeft een toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De wijziging gaat over het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Het gewijzigde besluit gaat over het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur

  Het besluit gaat over de implementatie (invoering) van een Europese richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Daarnaast gaat het over wijziging van het Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur. Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur (PDF | 31 pagina's | 541 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit beperkingengebied Weeze

  Het besluit gaat over vaststelling van een beperkingengebied voor de buitenlandse burgerluchthaven Weeze en de regels die in dat gebied gelden. Ontwerpbesluit beperkingengebied Weeze (PDF | 22 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling wijziging regeling gevaarlijke stoffen

  De ontwerpregeling wijzigt de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Het gaat om beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Ontwerpregeling wijziging regeling gevaarlijke stoffen (PDF | 3 pagina's | 437 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op