Zoekresultaten  1-10 van de 1.383 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Advies Landsadvocaat amendementen gewasbescherming

  Advies van de Landsadvocaat over 2 amendementen die de Tweede Kamer in reactie op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft aangenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp' van 23 november 2022. De vaste Tweede Kamerommissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 25 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing 2023

  Minister Harbers (IenW) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het wetsvoostel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart

  Afschrift van de brief van de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) aan de leden van het kabinet. De brief verzoekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de DLT te betrekken bij een eventuele invoering en uitwerking van het CO2-plafond. Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart (PDF | 2 pagina's | 169 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeente Ameland Veerdienst Holwerd Ameland

  Afschrift van de reactie van de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op de brief van de gemeente Ameland. De brief ging in op de problemen bij de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Afschrift brief aan gemeente Ameland Veerdienst Holwerd Ameland (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van gemeente Ameland Veerdienst Holwerd Ameland

  Afschrift van de gemeente Ameland aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op de brief van . De brief ging in op de problemen bij de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd. Afschrift brief van gemeente Ameland Veerdienst Holwerd Ameland (PDF | 2 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over vervanging geluidsschermen A10 Noord bij Amsterdam

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het krantenartikel 'Tienduizenden Amsterdammers in herrie en fijnstof door kapotte geluidsschermen A10'. Het Tweede Kamerlid Pouw -Verweij (JA21) had de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over vervanging geluidsschermen A10 Noord bij Amsterdam (PDF | 3 pagina's | 256 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beslissing op bezwaar inzake toepassen kwartsloze ballas

  ProRail informeert staatssecretaris Heijnen (IenW) over de beslissing op bezwaar van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het toepassen van kwartsloze ballast bij het spoor. Afschrift brief Beslissing op bezwaar inzake toepassen kwartsloze ballas (PDF | 124 pagina's | 13,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ILT-signaalrapportage ontbreken goedkeuringseisen velgen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de signaalrapportage van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het ontbreken van goedkeuringseisen voor velgen. De minister geeft ook zijn reactie op de signaalrapportage. Kamerbrief over ILT-signaalrapportage ontbreken goedkeuringseisen velgen (PDF | 2 pagina's | 291 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Ontwikkelagenda Toekomstperspectief Automobiliteit

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Ontwikkelagenda van het Toekomstperspectief Automobiliteit. Hierin wordt beschreven hoe de auto ook in de toekomst zijn belangrijke rol in de bereikbaarheid blijft vervullen. Kamerbrief over Ontwikkelagenda Toekomstperspectief Automobiliteit (PDF | 2 pagina's | 288 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op