Zoekresultaten  1-10 van de 159.001 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

  Minister Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de lancering van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over appreciatie motie-Leijten over materieel en immaterieel erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar reactie (appreciatie) op de gewijzigde motie van het Tweede Kamerlid Leijten (SP). De motie verzoekt de regering om de Nederlandse verantwoordelijkheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernijgeschiedenis en koloniale geschiedenis uit te drukken via langdurige betrokkenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief antwoorden over Kamervragen over besluit concentreren kinderhartchirurgie

  Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over het besluit over het concentreren van de kinderhartchirurgie in Nederland later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie moties over VN-verdrag handicap

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op toezeggingen en moties uit het plenair debat met de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen van het Schriftelijk Overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023. De minister beantwoordt ook de motie Dassen evenals de motie van de leden Boucke en Erkens. De vragen zijn gesteld door de leden van de Tweede Kamerfracties VVD, D66 en CDA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de eetstoornis ARFID

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de eetstoornis Avoidant/Restrictieve Food Intake Disorder (ARFID). Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening aan een eendenslachterij

  Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer dat de Raad van State een advies heeft vastgesteld over de nota van wijziging over de Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken publiceren statistieken en hanteren meetbare doelen antiwitwasbeleid

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de publicatie van statistieken en de hantering van meetbare doelen bij het beleid tegen witwassen.

  Bekijk document gepubliceerd op