Zoekresultaten  1-10 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Oplegnota integriteit bewindspersonen CBJ gedragscode en reactie op initiatiefnota Dassen-Omtzigt

  Oplegnota integriteit bewindspersonen CBJ gedragscode en reactie op initiatiefnota Dassen-Omtzigt (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken vernieuwing fundament Logius

  Logius informeert staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de voortgang van de invoering van een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius. Stand van zaken vernieuwing fundament Logius (PDF | 5 pagina's | 452 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

  Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's. Ter verbetering van de informatievoorziening aan het parlement worden er maatregelen genomen om te komen tot een meer open bestuursstijl. Eén van de aangekondigde maatregelen is dat voortaan – actief, uit eigen beweging – bij toezending van stukken aan de Kamers ook de onderliggende departementale nota’s openbaar worden, die door de bewindspersoon zijn gebruikt bij de besluitvorming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota bij Onderzoek benadeling Veerman

  Nota bij het onderzoek over de benadeling de heer Veerman. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Begroting BZK

  De Nota van wijziging Begroting BZK met daarin de verdeling van de middelen over gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie onderzoek 'Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`

  Nadere onderbouwing bij de notitie naar aanleiding van het onderzoek `Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • I-strategie Rijk 2021-2025

  In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de informatievoorziening. Iedere prioriteit is uitgewerkt in een aantal actiepunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota's juridisch adviseur

  Nota`s over juridische bijstand in casus grondtransactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen’

  Nota ter informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de minister van IenW en minister MenW over ILT-rapport `De borging van de nationale ruimtelijke belangen`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke Interbestuurlijke waardering van het Integrale Financiële Beeld (IFB)

  Deze notitie geeft de gezamenlijke interbestuurlijke waardering weer van het Integrale Financiële Beeld Omgevingswet dat 12 maart 2021 naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op