Zoekresultaten  1-10 van de 2.756 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief aanstelling gezant convenant MKB-financiering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief informatieplan EZK 2024-2028

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het informatieplan 2024-2028 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 • Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

  Het ministerie van EZK heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht te reflecteren op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem (cNPE). Daarbij is in het bijzonder gevraagd in hoeverre de gemaakte hoofdkeuzes passend zijn en of het plan uitvoerbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren

  Dit is verdiepingsdocument C van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de transitiepaden van de eindgebruikerssectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota publicatie Nationaal Plan Energiesysteem

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument B van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de ontwikkelpaden van de hoofdketens van het toekomstige energiesysteem: elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatieverslag bij Aanbiedingsbrief Nationaal Plan Energiesysteem

  In dit participatieverslag is in vier hoofdstukken terug te vinden hoe de inbreng is verwerkt in het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE). In de bijlages A tot en met D is per onderdeel van de dialoog- en consultatiefase de inbreng in meer detail weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050. In dit plan geeft het kabinet aan hoe we kunnen bouwen, besparen, verdelen en verbinden voor een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem - nu en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument E - Voorwaarden voor het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument E van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument gaat dieper in op de voorwaarden voor de ontwikkeling van het toekomstige energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op