Zoekresultaten  1-10 van de 135 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Jaarverslag Integriteit 2021 Ministerie van Financiën

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Alle ministeries publiceren daarvoor een jaarverslag integriteit. De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2021. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2021, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan. Jaarverslag Integriteit 2021 Ministerie van Financiën (PDF | 75 pagina's | 2,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Duurzame Zorg

  In de 'Jaarimpressie Duurzame Zorg' staat een overzicht van gebeurtenissen met betrekking tot het verduurzaming van de zorg. De jaarimpressie is gemaakt door het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in opdracht van de regiegroep Duurzame Zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten financiering politieke partijen 2021

  Elke politieke partij in de Eerste en/of Tweede Kamer moet elk jaar een financieel overzicht sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit financiële overzicht staan alle giften aan de partij en haar neveninstellingen (zoals jongerenorganisaties en wetenschappelijke instituten). Ook geeft het een overzicht van alle schulden. Dit zijn de stukken over 2021.

 • Overzicht van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen in 2021

 • Overzicht van schulden van politieke partijen en hun neveninstellingen in 2021

 • Financiële verslagen over 2021 van politieke partijen (deel 1) - Financieel verslag SP 2021

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële verslagen over 2021 van politieke partijen (deel 1) - Financieel verslag CDA 2021

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële verslagen over 2021 van politieke partijen (deel 1) - Financieel verslag FvD 2021

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële verslagen over 2021 van politieke partijen (deel 1)

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden. Financieel verslag VVD 2021 (PDF | 51 pagina's | 8,2 MB) Financieel verslag D66 2021 (PDF | 41 pagina's | 9,1 MB) Financieel verslag PVV 2021 (PDF | 24 pagina's | 17,3 MB) Financieel verslag CDA 2021 (PDF | 24 pagina's | 3,9 MB) Financieel verslag GL 2021 (PDF | 34 pagina's | 5,7 MB) Financieel verslag PvdA 2021 (PDF | 55 pagina's | 12,0 MB) Financieel verslag SP 2021 (PDF | 73 pagina's | 9,8 MB) Financieel verslag PvdD 2021 (PDF | 26 pagina's | 4,6 MB) Financieel verslag CU 2021 (PDF | 69 pagina's | 11,5 MB) Financieel verslag FvD 2021 (PDF | 47 pagina's | 8,1 MB)

 • Financiële verslagen over 2021 van politieke partijen (deel 1) - Financieel verslag PvdA 2021

  In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op