Zoekresultaten  1-10 van de 119 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Jaarverslag 2022 van het College voor Toetsen en Examens

  Het verslag blikt terug op de taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2022. Onder meer gaat het in op de getroffen maatregelen rond examinering in basisonderewijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als gevolg van de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AIIB Annual Report 2021

  Jaarverslag van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) over 2021. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaarbericht 2022

  In dit jaarbericht laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe zij het toezicht hebben vormgegeven in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AIVD jaarverslag 2022

  Het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschrijft welke dreigingen voor de nationale veiligheid de AIVD ziet en op welke aandachtsgebieden de dienst zich het afgelopen jaar heeft gericht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar Jaarverslag 2022 MIVD

  In dit verslag legt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verantwoording af over de werkzaamheden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Railinfratrust Jaarverslag 2022

  He jaarverslag 'Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt' geeft een beeld van het totaal van de activiteiten van Railinfratrust en ProRail in 2022. Railinfratrust is de houder van alle aandelen van ProRail en bezit het juridische eigendom van de hoofdspoorweginfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie

  Het jaarverslag over 2022 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, toen nog Inspectie SZW geheten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022

  Jaarverslag over 2022 van Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

  De Tweede Kamer ontvangt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) jaarlijks op Verantwoordingsdag. In de JBR staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering. De publieksversie van de JBR brengt de resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering zijn behaald op hoofdlijnen in beeld.

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 - Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (publieksversie)

  De Tweede Kamer ontvangt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) jaarlijks op Verantwoordingsdag. In de JBR staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering. De publieksversie van de JBR brengt de resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering zijn behaald op hoofdlijnen in beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op