Zoekresultaten  1-20 van de 81 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2022

  Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid doet verslag van de activiteiten en signalen in 2022. Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid bestaat uit 2 overleggroepen van experts op het gebied van respectievelijk microbiologische en chemische voedselveiligheid die signalen van opkomende voedselveiligheidsrisico's bij elkaar brengen en gezamenlijk duiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2022

  In de Jaarrapportage Integriteitsmanagement VWS 2022 wordt een toelichting gegeven op het integriteitsmanagement van het ministerie van VWS en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Onder het begrip integriteitsmanagement wordt in dit kader verstaan het gehele stelsel van inrichting, beleid, procedures, opvolging van meldingen en bewustwording.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IKZ: Jaarbeeld 2022

  Het Jaarbeeld 2022 geeft beknopt inzicht in patronen van de fraudesignalen die in 2022 bij de partners die samenwerken in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn binnengekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2022

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2022. In het jaarverslag staan ook cijfers over de vragen en klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaarbericht 2022 (gecorrigeerde versie)

  In dit jaarbericht laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zien hoe zij het toezicht hebben vormgegeven in 2022. In deze versie van het jaarbericht is een omissie in een tabel over overlijdens en suïcides hersteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring en verantwoording LCH 2020

  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over de financiële verantwoording van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) per 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaarbericht 2022

  In dit jaarbericht laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe zij het toezicht hebben vormgegeven in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag subsidieregeling PrEP

  Jaarverslag over de uitvoerting van de Regeling specifieke uitkering Pre-expositie Profylaxe (PrEP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Duurzame Zorg

  In de 'Jaarimpressie Duurzame Zorg' staat een overzicht van gebeurtenissen met betrekking tot het verduurzaming van de zorg. De jaarimpressie is gemaakt door het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in opdracht van de regiegroep Duurzame Zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2021 (met een terugblik op 2019 en 2020)

  In de Jaarrapportage Integriteitsmanagement VWS 2021 wordt een toelichting gegeven op het integriteitsmanagement van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Omdat het de eerste jaarrapportage is wordt ook een terugblik gegeven op 2019 en 2020. Onder het begrip integriteitsmanagement wordt in dit kader verstaan het gehele stelsel van inrichting, beleid, procedures, opvolging van meldingen en bewustwording. Deze publicatie betreft tevens de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2019, 2020 en 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in deze jaren bij het ministerie van VWS zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2021

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2021. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 2021

  Cijfers over meldingen die de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie in 2021 hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie doen verslag van hun werkzaamheden in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarbericht 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  In dit jaaroverzicht beschrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wat opviel bij het toezicht in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Programma Duurzame Zorg 2021

  In de jaarimpressie kijkt het Programma Duurzame Zorg terug op het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2020

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2020. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Jaarverslag over 2020 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op