Zoekresultaten  1-50 van de 81 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2022

  Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid doet verslag van de activiteiten en signalen in 2022. Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid bestaat uit 2 overleggroepen van experts op het gebied van respectievelijk microbiologische en chemische voedselveiligheid die signalen van opkomende voedselveiligheidsrisico's bij elkaar brengen en gezamenlijk duiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2022

  In de Jaarrapportage Integriteitsmanagement VWS 2022 wordt een toelichting gegeven op het integriteitsmanagement van het ministerie van VWS en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Onder het begrip integriteitsmanagement wordt in dit kader verstaan het gehele stelsel van inrichting, beleid, procedures, opvolging van meldingen en bewustwording.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IKZ: Jaarbeeld 2022

  Het Jaarbeeld 2022 geeft beknopt inzicht in patronen van de fraudesignalen die in 2022 bij de partners die samenwerken in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn binnengekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2022

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2022. In het jaarverslag staan ook cijfers over de vragen en klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaarbericht 2022 (gecorrigeerde versie)

  In dit jaarbericht laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zien hoe zij het toezicht hebben vormgegeven in 2022. In deze versie van het jaarbericht is een omissie in een tabel over overlijdens en suïcides hersteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring en verantwoording LCH 2020

  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over de financiële verantwoording van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) per 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Jaarbericht 2022

  In dit jaarbericht laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe zij het toezicht hebben vormgegeven in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag subsidieregeling PrEP

  Jaarverslag over de uitvoerting van de Regeling specifieke uitkering Pre-expositie Profylaxe (PrEP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Duurzame Zorg

  In de 'Jaarimpressie Duurzame Zorg' staat een overzicht van gebeurtenissen met betrekking tot het verduurzaming van de zorg. De jaarimpressie is gemaakt door het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in opdracht van de regiegroep Duurzame Zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsmanagement Concern VWS 2021 (met een terugblik op 2019 en 2020)

  In de Jaarrapportage Integriteitsmanagement VWS 2021 wordt een toelichting gegeven op het integriteitsmanagement van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Omdat het de eerste jaarrapportage is wordt ook een terugblik gegeven op 2019 en 2020. Onder het begrip integriteitsmanagement wordt in dit kader verstaan het gehele stelsel van inrichting, beleid, procedures, opvolging van meldingen en bewustwording. Deze publicatie betreft tevens de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2019, 2020 en 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in deze jaren bij het ministerie van VWS zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2021

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2021. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 2021

  Cijfers over meldingen die de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie in 2021 hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie doen verslag van hun werkzaamheden in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarbericht 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  In dit jaaroverzicht beschrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wat opviel bij het toezicht in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie Programma Duurzame Zorg 2021

  In de jaarimpressie kijkt het Programma Duurzame Zorg terug op het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2020

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2020. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Jaarverslag over 2020 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2020

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie doen verslag van hun werkzaamheden in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 LZALP

  De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP) doet verslag van haar werkzaamheden in 2019. De commissie gaat in op de ontvangen meldingen, haar bevindingen en activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarimpressie 2020

  In de jaarimpressie kijkt het Programma Duurzame Zorg terug op het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2019

  Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting jaarverslag 2017

  In rapportagejaar 2017 lijken het aantal behandelingen met donorzaadcellen te stabiliseren en vergelijkbaar te zijn met de aantallen uit het rapportagejaar 2014. Het aantal behandelingen met donoreicellen en donorembryo’s is licht gedaald. Gezien de getallen uit de voorgaande jaarverslagen lijkt dit vooralsnog geen trend te zijn. Het lijkt erop dat dit een reële afspiegeling is van de vraag naar donorgameten en donorembryo’s in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting jaarverslag 2016

  In rapportagejaar 2016 zijn zowel het aantal behandelingen met donorzaadcellen als ook met donoreicellen danwel met donorembryo’s nagenoeg vergelijkbaar met de aantallen uit het rapportagejaar 2014. Het aantal behandelingen lijkt daarmee te stabiliseren. Het lijkt er op dat dit een reële afspiegeling is van de vraag naar donorgameten en donorembryo’s in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting jaarverslag 2018

  De indruk bestaat dat de behandelingen van recentere datum eerder geregistreerd worden dan behandelingen van oudere datum. Toch zijn in 2018 veel behandelingen met donorzaadcellen geregistreerd die langer geleden hebben plaatsgevonden. Het aantal geregistreerde behandelingen van de afgelopen jaren lijkt in het algemeen te stabiliseren, al moet een aantal behandelingen uit 2018 nog geregistreerd worden. Het lijkt erop dat dit een reële afspiegeling is van de vraag naar donorgameten en donorembryo’s in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2018

  Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - Jaarverslag 2018

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toetsen meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding aan de zorgvuldigheidseisen in de wet. Dit jaarverslag beschrijft hun werkzaamheden in 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pensioen- en Uitkeringsraad: Jaarverslag 2017

  Jaarverslag over 2017 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De PUR is verantwoordelijk voor de toelating tot de financiële regelingen voor (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de periode van ongeregeldheden in het voormalig Nederlands-Indië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Jaarverslag over 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2017

  Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag CCMO 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrekening 2017 Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Jaarrekening over 2017 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het document bevat ook de Controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Alles is gezondheid 2017

  Jaarverslag over 2017 van Alles is gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

  Vierde jaarrapportage (april 2017 - maart 2018) van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ vormt als commissie een tijdelijke organisatie in de periode waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor het gehele jeugdstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2016

  Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Drug Monitor - Jaarbericht 2016

  Dit jaarbericht bevat gegevens over middelengebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 CBGV

  Jaarverslag over 2015 van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 DKB

  Jaarverslag 2014 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (DKB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CCMO-jaarverslag 2015

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) met cijfers en gegevens over de onderzoeken die in 2015 door de erkende METC’s en de CCMO zijn beoordeeld in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale toetsingscommissies euthanasie - Jaarverslag 2014

  In dit jaarverslag leggen de Regionale toetsingscommissies euthanasie verantwoording af over de manier waarop zij inhoud hebben gegeven aan hun wettelijke taak: het toetsen van meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding aan de zorgvuldigheidseisen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Commissie late zwangerschapsafbreking 2013-2014

  Gecombineerd jaarverslag over 2013 en 2014 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PGD Nederland Jaarverslag 2014

  Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) in Nederland over 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2014

  Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q-support in beeld

  Jaarverslag van Q-support, een stichting voor mensen met Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Drug Monitor

  Jaarbericht Nationale Drug Monitor met gebundelde informatie over middelengebruik, alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en verslaving uit 2013/2014.

  Bekijk document gepubliceerd op