Zoekresultaten  1-50 van de 115 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Terugblik 2023: Resultaten en inspanningen van NFIA en het Invest in Holland netwerk

  De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) beschrijft de resultaten van het Invest in Holland netwerk in 2023. Het Invest in Holland netwerk is een samenwerkingsverband van de rijksoverheid, regio's en grote steden, met als doel het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen voor Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Coördinator Groningen Jaarverslag 2022

  De Nationaal Coördinator Groningen doet verslag van de werkzaamheden en resultaten in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Adviescollege toetsing regeldruk

  Het Adviescollege toetsing regeldruk legt verantwoording af over de werkzaamheden in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focus Op research en development - De WBSO in 2022

  Jaarverslag van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (Wbso) over het jaar 2022. In 2022 wijzigde de minister de regeling op een aantal punten. Met als resultaat een administratieve lastenverlichting voor bedrijven die WBSO-projecten aanvragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 - Adviescommissie Nationaal Groeifonds

  De Adviescommissie Nationaal Groeifonds brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Er wordt ook ingegaan op de werkwijze en op de voortgang van de ingediende investeringsvoorstellen. Tevens wordt er vooruitgeblikt op 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag integriteit 2022 voor EZK en LNV

  Werken voor Nederland betekent betrouwbaar, zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig werken. Daar begint ook integriteit mee. In het jaarverslag integriteit laten wij zien wat wij hebben gedaan om een veilige en integere werkplek te stimuleren. Ook geven we openheid over integriteitsincidenten die in 2022 plaatsvonden binnen ons ministerie. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIX Nationaal Groeifonds - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XIX van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intern jaarverslag 2022 Agentschap Dienst ICT Uitvoering (DICTU) met controleverklaring

  De dienst ICT Uitvoering (DICTU) doet verslag van de werkzaamheden en resultaten in 2022. De Auditdienst Rijk heeft de financiële overzichten gecontroleerd. DICTU is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 - Nationaal Programma Groningen

  Het Nationaal Programma Groningen (NPG) investeert sinds 2018 in de toekomst van Groningen door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat. Het jaarverslag laat de belangrijkste momenten en resultaten van 2021 zien. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

  In het jaarverslag geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inzicht in de manier waarop SodM invulling heeft gegeven aan de toezichtstaken en adviestaken en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag integriteit 2020-2021 voor EZK en LNV

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij. Die betrokkenheid maakt ons scherper en stimuleert ons waar dat kan nog meer werk te maken van een betrouwbare, zorgvuldige en veilige rijksdienst. In deze jaarrapportage voor de ministeries EZK en LNV wordt verslag gedaan van de verschillende georganiseerde aspecten van integriteit in 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIX Nationaal Groeifonds - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XIX van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstukken XIV en F van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid in tijden van verandering: Jaarbericht Agentschap Telecom 2021

  In dit jaarbericht blikt Agentschap Telecom als uitvoerende organisatie in en toezichthouder op de digitale infrastructuur, terug op het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviescommissie Nationaal Groeifonds: Jaarverslag 2021

  De adviescommissie Nationaal Groeifonds beschrijft de werkwijze en resultaten in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ACM Jaarverslag 2021

  Jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over 2021, hierin verantwoordt de ACM zich over de uitvoering van haar wettelijke taken in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 van de Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft 123 adviesaanvragen in 2021 ontvangen die betrekking hadden op de coronapandemie. Het college heeft over 15 aanvragen een advies uitgebracht. De overige aanvragen zijn behandeld via de verkorte procedure, omdat ze weinig tot geen gevolgen voor de regeldruk hadden. De adviezen richtten zich op de noodzaak om te verduidelijken welke doelstellingen werden beoogd met de maatregelen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties beschrijft de resultaten van 2021. De Commissie beoordeelt aanvragen voor de regeling Bijzondere Situaties, bepaalt welke extra hulp geboden moet worden en geeft daarin adviezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten 2021 NFIA

  Overzicht van buitenlandse investeringen in Nederland in 2021. De rapportage is opgesteld door het samenwerkingsverband Invest in Holland en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Dit jaarverslag is geschreven in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2020-2021

  De Onafhankelijke Raadsman rapporteert over klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 commissie mijnbouwschade

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Duurzaamheidsverslag 2020 ministeries van EZK en LNV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2020

  Het Staatstoezicht op de Mijnen doet verslag van zijn werkzaamheden in 2020. Het Staatstoezicht op de Mijnen is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focus op research & development: de WBSO in 2020

  Resultaten van de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbinding, vertrouwen, vooruitgang

  Agentschap Telecom doet verslag van zijn werkzaamheden in 2020 en beschrijft de stand van zaken van de digitale infrastructuur in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstukken XIV en F van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2020

  Verantwoording van de uitgaven in 2020 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 Adviescollege toetsing regeldruk

  Het Adviescollege toetsing regeldruk doet verslag van zijn ervaringen en werkzaamheden in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. Zij beoordeelt de aanvragen, bepaalt welke extra hulp geboden kan / moet worden en neemt daarin besluiten. De geboden ondersteuning kan variëren van het inschakelen van praktische hulp of zakelijke ondersteuning tot het toekennen van een financiële vergoeding of opkoop van de woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Jaarverslag 2020 waarin opgenomen het verslag van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invest in Holland & NFIA results 2020

  The annual results of the Invest in Holland collective and the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) over 2020 in graphs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TO2-instellingen Impactrapportage 2020

  Magazine over resultaten uit het Open Innovatie Netwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beeld 2019: Details in akkoorden leiden tot onnodig hoge regeldruk 2019 Adviescollege toetsing regeldruk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag integriteit 2019 voor EZK en LNV

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij. Die betrokkenheid maakt ons scherper en stimuleert ons waar dat kan nog meer werk te maken van een betrouwbare, zorgvuldige en veilige rijksdienst. In deze jaarrapportage voor de ministeries EZK en LNV wordt verslag gedaan van de verschillende georganiseerde aspecten van integriteit in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focus op research and development - de WBSO in 2019

  Jaarverslag Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2019: Focus op research and development.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2019

  Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstukken XIV en F van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2019

  Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SodM 2019

  Verslag van de activiteiten en resultaten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invest in Holland en NFIA Results 2019

  The annual results of the Invest in Holland collective and the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) over 2019 in graphs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intern Jaarverslag 2019 van agentschap Dienst ICT Uitvoering

  Intern Jaarverslag 2019 van agentschap Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is als baten-lastendienst onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focus op research and development - de WBSO in 2018

  Hierbij treft u het jaarverslag Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 2018 aan: Focus op research and development.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2018

  Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstukken XIII en F van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag PRW 2018

  Het jaarverslag 2018 van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) beschrijft de ontwikkelingen van twee belangrijke doelen. Het versterken van de natuur in de Waddenzee en het faciliteren van transitie naar duurzaam (economisch) medegebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage jaarresultaten NFIA 2018

  Hierbij treft u de resultaten over 2018 van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XIII Economische Zaken en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2017

  Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstukken XIII en F van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focus op research and development - de WBSO in 2017

  Hierbij treft u het jaarverslag Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 2017 aan: Focus op research and development.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

  Verslag van de Stichting van de Arbeid over de bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Dit heeft betrekking op de doelen van de Europese Unie (EU) voor 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NFIA Resultaten 2017

  Hierbij treft u de resultaten over 2017 van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

  Bekijk document gepubliceerd op