Zoekresultaten  1-10 van de 1.210 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
 • Overzicht substantiële giften aan politieke partijen 2024

  Op 1 januari 2023 is de Wet financiering politieke partijen op een aantal punten gewijzigd. 1 van deze wijzigingen is dat politieke partijen en hun neveninstellingen verplicht zijn om giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt deze giften vervolgens openbaar door publicatie op rijksoverheid.nl. De substantiële giften voor 2024 worden op deze pagina periodiek openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terugblik 2023: Resultaten en inspanningen van NFIA en het Invest in Holland netwerk

  De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) beschrijft de resultaten van het Invest in Holland netwerk in 2023. Het Invest in Holland netwerk is een samenwerkingsverband van de rijksoverheid, regio's en grote steden, met als doel het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen voor Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht substantiële giften aan politieke partijen 2023

  Op 1 januari 2023 is de Wet financiering politieke partijen op een aantal punten gewijzigd. 1 van deze wijzigingen is dat politieke partijen en hun neveninstellingen verplicht zijn om giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt deze giften vervolgens openbaar door publicatie op rijksoverheid.nl. De substantiële giften voor 2023 worden op deze pagina periodiek openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WNT-jaarrapportage 2022 (overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen)

  De WNT-jaarrapportage omvat nieuw gemelde overtredingen en een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Deze jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Integriteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 2020-2022

  Het jaarverslag ‘Integriteit bij JenV’ heeft betrekking op de departementsonderdelen, de agentschappen en de diensten, hierna samengebracht onder de term ‘JenV breed’. De ZBO’s – en de sui generis – organisaties (Nationale Politie, Openbaar ministerie, Rechtspraak) zijn in dit verslag niet meegenomen. Het jaarverslag geeft inzicht in het aantal meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen JenV-breed en de opvolging daarvan. Verder gaat het jaarverslag (beknopt) in op de belangrijkste ontwikkelingen in het integriteitsbeleid van JenV, aan de hand van de 8 pijlers die samen het integriteitsgebouw van JenV vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2022

  Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid doet verslag van de activiteiten en signalen in 2022. Het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid bestaat uit 2 overleggroepen van experts op het gebied van respectievelijk microbiologische en chemische voedselveiligheid die signalen van opkomende voedselveiligheidsrisico's bij elkaar brengen en gezamenlijk duiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsbosbeheer Jaarverslag 2022: Kiezen en Delen

  Staatsbosbeheer doet verslag van de werkzaamheden en resultaten in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal Jaarverslag: HR in Beeld 2022

  HR in Beeld is een light vorm van het sociaal jaarverslag dat BZ sinds een aantal jaar maakt. HR in Beeld 2022 geeft inzicht in de omvang en samenstelling van het personeelbestand van BZ en de belangrijkste ontwikkelingen daarin. Het schetst de uitgangspunten van het HR-beleid dat zich richt op kwaliteit, motivatie, ontwikkeling, inclusie en welzijn van de collega’s.