Zoekresultaten  1-22 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Interim-auditrapport 2023 ministerie van Algemene Zaken

  Tussentijds verslag van de Auditdienst Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken tot nu toe voor de organisaties die onderdeel zijn van begroting (III). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Stop Heling

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Stop Heling. Met de campagne wil de Rijksoverheid mensen meer bewust maken van en bekend maken met heling en de gevolgen daarvan, en mensen een handelingsperspectief bieden (registratie eigendommen, diefstalcheck en melden bij politie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Geweld in Huiselijke Kring

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Huiselijk geweld. Met de campagne wil de Rijksoverheid omstanders met een vermoeden van huiselijk geweld aanmoedigen om zelf actie te ondernemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2022

  De Jaarevaluatie campagnes is een verantwoording over de publiekscampagnes met een mediabudget van meer dan € 150.000 inclusief btw die de Rijksoverheid gedurende een jaar heeft gevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek 4 en 5 mei 2023

  Dit rapport beschrijft de effecten van de campagne rond 4 en 5 mei. Het thema van de campagne is 'Vrijheid deel je met elkaar'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectenonderzoek over HPV-vaccinatie 18 t/m 26 jaar

  Rapportage van het effectenonderzoek naar de campagne om HPV-infecties bij jongvolwassenen te voorkomen en daarmee HPV-gerelateerde kanker tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Versterken en verduurzamen - Studie Groningen Aardgasvrij

  Onderzoeksrapport over versterken en verduurzamen van het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden ‘Review accountant Initiative Media’

  Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden ‘Review accountant Initiative Media’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

  Het rapport gaat over onderzoek naar verzuimbeleid van scholen. Dit met het oog op nieuwe wetgeving voor het verzuimbeleid. Het onderzoek richt zich op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duiding van en de noodzaak tot een aanpassing van de leerplichttelling Het verhaal achter de cijfers over 2021-2022

  De rapportage gaat over de leerplichttelling in het schooljaar 2021-2022. Het gaat om absoluut en relatief schoolverzuim en de ontwikkeling van het aantal vrijstellingen van de leerplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerplichttelling 2021-2022

  De rapportage geeft een overzicht van de cijfers van schoolverzuim in gemeenten in het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 9 Verzuimcijfers schooljaar 2021/2022

  De rapportage geeft een korte samenvatting van de verzuimcijfers in het schooljaar 2021-2022 en geeft mogelijke verklaringen van een aantal opvallende uitkomsten. Daarnaast koppelt de rapportage de cijfers aan de noodzaak voor het wetsvoorstel verzuim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ouders over leerlingenvervoer

  Het rapport gaat over onderzoek naar ervaringen van ouders met leerlingenvervoer. Het doel van het onderzoek is een zo representatief mogelijk landelijk beeld geven van de ervaringen van ouders van wie de kinderen gebruik maken van leerlingenvervoer per taxi of busje (aangepast vervoer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Algemene Zaken (III)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2022 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van AZ heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 De Koning (I)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2022 van de Koning (I). De begroting van de Koning valt onder het ministerie van Algemene Zaken. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van de Koning heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', januari 2023

  Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Samen verder'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de coronamaatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 1 en 2 van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Life Events Ondernemers

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om ondernemers bewust te maken dat als er iets in het leven van de ondernemer verandert, ze checken of dit gevolgen heeft voor hun belastingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek rijksportaal overheid-i nl WCAG 2 1 AA

  Dit onderzoek laat zien in hoeverre Rijksportaal voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Management rapport rijksportaal overheid-i nl WCAG 2 1 AA

  Samenvatting van het rapport over in hoeverre Rijksportaal voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsbeleid Ministerie van Algemene Zaken 2022/2023

  De jaarrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van het integriteitsbeleid van het ministerie van Algemene Zaken. Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: rijksbrede regels, de wijze waarop integriteit is georganiseerd binnen het ministerie van Algemene Zaken, een terugblik op 2022, een vooruitblik naar 2023, integriteitsschendingen in 2022 en een gecombineerd verslag van de vertrouwenspersonen over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UX-onderzoek onder visueel beperkten op Rijksportaal

  Een kwalitatief onderzoek naar de user experience van visueel beperkte rijksambtenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Business case en kengetallen MKBA buisleidingcapaciteit bij Hollands Diep

  Bijlage bij de Actualisatie MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep.

  Bekijk document gepubliceerd op