Zoekresultaten  1-30 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2022

  De Jaarevaluatie campagnes is een verantwoording over de publiekscampagnes met een mediabudget van meer dan € 150.000 inclusief btw die de Rijksoverheid gedurende een jaar heeft gevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectenonderzoek over HPV-vaccinatie 18 t/m 26 jaar

  Rapportage van het effectenonderzoek naar de campagne om HPV-infecties bij jongvolwassenen te voorkomen en daarmee HPV-gerelateerde kanker tegen te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Versterken en verduurzamen - Studie Groningen Aardgasvrij

  Onderzoeksrapport over versterken en verduurzamen van het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden ‘Review accountant Initiative Media’

  Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden ‘Review accountant Initiative Media’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerplichttelling 2021-2022

  De rapportage geeft een overzicht van de cijfers van schoolverzuim in gemeenten in het schooljaar 2021-2022. Leerplichttelling 2021-2022 (PDF | 27 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 9 Verzuimcijfers schooljaar 2021/2022

  De rapportage geeft een korte samenvatting van de verzuimcijfers in het schooljaar 2021-2022 en geeft mogelijke verklaringen van een aantal opvallende uitkomsten. Daarnaast koppelt de rapportage de cijfers aan de noodzaak voor het wetsvoorstel verzuim. Bijlage 9 Verzuimcijfers schooljaar 2021/2022 (PDF | 2 pagina's | 75 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ouders over leerlingenvervoer

  Het rapport gaat over onderzoek naar ervaringen van ouders met leerlingenvervoer. Het doel van het onderzoek is een zo representatief mogelijk landelijk beeld geven van de ervaringen van ouders van wie de kinderen gebruik maken van leerlingenvervoer per taxi of busje (aangepast vervoer). Ouders over leerlingenvervoer (PDF | 48 pagina's | 622 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

  Het rapport gaat over onderzoek naar verzuimbeleid van scholen. Dit met het oog op nieuwe wetgeving voor het verzuimbeleid. Het onderzoek richt zich op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid (PDF | 37 pagina's | 501 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duiding van en de noodzaak tot een aanpassing van de leerplichttelling Het verhaal achter de cijfers over 2021-2022

  De rapportage gaat over de leerplichttelling in het schooljaar 2021-2022. Het gaat om absoluut en relatief schoolverzuim en de ontwikkeling van het aantal vrijstellingen van de leerplicht. Duiding van en de noodzaak tot een aanpassing van de leerplichttelling Het verhaal achter de cijfers over 2021-2022 (PDF | 16 pagina's | 569 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Algemene Zaken (III)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2022 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van AZ heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 De Koning (I)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2022 van de Koning (I). De begroting van de Koning valt onder het ministerie van Algemene Zaken. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van de Koning heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', januari 2023

  Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Samen verder'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de coronamaatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 1 en 2 van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Life Events Ondernemers

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om ondernemers bewust te maken dat als er iets in het leven van de ondernemer verandert, ze checken of dit gevolgen heeft voor hun belastingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Management rapport rijksportaal overheid-i nl WCAG 2 1 AA

  Samenvatting van het rapport over in hoeverre Rijksportaal voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek rijksportaal overheid-i nl WCAG 2 1 AA

  Dit onderzoek laat zien in hoeverre Rijksportaal voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2022 ministerie van Algemene Zaken (III)

  Tussentijds verslag van de Auditdienst Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van onze onderzoeken tot nu toe voor de organisaties die onderdeel zijn van begroting (III). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', december 2022

  Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Samen verder'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de coronamaatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 45 en 46 van 2022. Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', december 2022 (PDF | 52 pagina's | 5,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw bos in Natuurnetwerk Nederland – fase 2

  Ruimtelijke verkenning naar potentiële meerwaarde van bosontwikkeling voor biodiversiteit binnen NNN (Natuurnetwerk Nederland). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022 - Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl oktober 2022

  Deze rapporten geven aan in welke mate de content op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl in oktober 2022 voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022

  Deze rapporten geven aan in welke mate de content op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl in oktober 2022 voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl oktober 2022 (PDF | 44 pagina's | 944 kB) Toegankelijkheidsonderzoek content Government.nl oktober 2022 (PDF | 42 pagina's | 933 kB) Toegankelijkheidsonderzoek content Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022 (PDF | 40 pagina's | 920 kB)

 • Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022 - Toegankelijkheidsonderzoek content Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022

  Deze rapporten geven aan in welke mate de content op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl in oktober 2022 voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegankelijkheidsonderzoek content Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl oktober 2022 - Toegankelijkheidsonderzoek content Government.nl oktober 2022

  Deze rapporten geven aan in welke mate de content op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Persberichten.rijksoverheid.nl in oktober 2022 voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) oktober 2022

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne in het najaar van 2022. Deze campagne moet kleine ondernemers ervan bewustmaken dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat en dat het verplicht is. Een RI&E zorgt er voor dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', september 2022

  Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 36 en 37 van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022: Deelrapport van bevindingen AZ (met managementreactie)

  Deelrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de bevindingen bij het ministerie van Algemene Zaken (AZ) in relatie tot het rijksbrede onderzoek naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-onderzoek 2022) door de ADR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken

  De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft onderzocht hoe het ministerie van Algemene Zaken chatberichten archiveert. Daarbij komt ook aan bod wat de Archiefwet zegt over chatberichten. De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (PDF | 68 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Aangifte inkomstenbelasting 2021

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne in maart en april 2022 om belastingplichtige particulieren en ondernemers volledig, juist en op tijd belastingaangifte te laten doen. Daarnaast richt de campagne zich dit jaar ook op jongeren met een vakantie- en/of bijbaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsbeleid Ministerie van Algemene Zaken 2022/2023

  De jaarrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van het integriteitsbeleid van het ministerie van Algemene Zaken. Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: rijksbrede regels, de wijze waarop integriteit is georganiseerd binnen het ministerie van Algemene Zaken, een terugblik op 2022, een vooruitblik naar 2023, integriteitsschendingen in 2022 en een gecombineerd verslag van de vertrouwenspersonen over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UX-onderzoek onder visueel beperkten op Rijksportaal

  Een kwalitatief onderzoek naar de user experience van visueel beperkte rijksambtenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 ministerie van Algemene Zaken

  Beschrijving van betrokken onderdelen en werkprocessen binnen het ministerie van Algemene Zaken rond de COVID-19-crisis. Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 ministerie van Algemene Zaken (PDF | 42 pagina's | 645 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op