Zoekresultaten  1-10 van de 2.769 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van onderzoek naar de sentimenten van Nederlanders over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangrapportage 2022 Gelijke Kansen Alliantie

  De voortgangsrapportage geeft de opbrengsten weer van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) voor het onderwijs in 2022. Voortgangrapportage 2022 Gelijke Kansen Alliantie (PDF | 18 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Waarde van wetenschap_Observeren Weten en Meten

  Rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport geeft advies over de waarde van wetenschap en de ontwikkeling van een instrumentarium voor toekomstige investeringen in de wetenschap. Daarnaast gaat het in op de effecten van investeringen in wetenschap. Waarde van wetenschap Observeren Weten en Meten (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de met Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) gemeten aantallen gegeven lesuren naar vak en het percentage bevoegd gegeven lesuren in het voortgezet onderwijs per peildatum 1 oktober 2021. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de IPTO jaarlijks uit. Doorgaans worden de conslusies opgenomen in de jaarlijkse Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren in december, maar door technische omstandigheden is het IPTO-rapport later gepubliceerd. IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs (PDF | 85 pagina's | 2,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het proces van stagematching in het mbo

  Het rapport onderzoekt het proces van stagematching in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop scholen studenten naar een stageplaats te begeleiden. Het richt zich daarbij op de vraag welke elementen van het stagematchingsproces bepalend zijn in het tegengaan van stagediscriminatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center

  Het plan beschrijft de missie en doeleinden van het Delta Climate Center (DCC). Het DCC is een toekomstig centrum in Vlissingen voor kennis over de Zeeuwse delta. Dit in verband met de maatschappelijke opgaven rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. Plan voor de oprichting van een Delta Climate Center (PDF | 42 pagina's | 706 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota bij de aanbieding van het adviesrapport Waarde van Wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij adviesrapport Waarde van Wetenschap (PDF | 1 pagina | 113 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Handleiding - Zelf aan de slag met het thema urenuitbreiding binnen jouw schoolbestuur en school

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Informatiepakket voor onderwijsprofessionals - Urenuitbreiding ook iets voor jou?

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Urenuitbreiding in het primair onderwijs - Handleiding voor schoolleiders voor het voeren van het goede gesprek over passende aanstellingsgrootte

  Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op