Zoekresultaten  1-20 van de 165 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Besluit Woo-verzoeken militair radarstation Herwijnen

  Besluit op 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Afwijzend besluit over overtreding art 49 lid 1 RVV 1990

  Besluit op Woo-verzoek om informatie openbaar te maken over geregistreerde bekeuringen voor de overtreding van artikel 49, lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 over de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwijzend besluit inzake ufo's

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 februari 2024 een afwijzend besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op UFO’s, UAP’s, Buitenaards leven en Buitenaardse Technologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek onderzoek ongeschreven regels Rijksoverheid

  Besluit op een verzoek om documenten over onderzoeken naar ongeschreven regels bij de Rijksoverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek document fiscale rechtszaak

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een document dat is ingebracht in een fiscale rechtszaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband

  Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over stukken (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek Russische voetbaltransfers

  Dit besluit is een aanvulling op het besluit van 23 januari 2024 op een verzoek om documenten en correspondentie uit de periode vanaf 1 januari 2022 over Russische voetbaltransfers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op persbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is niet in behandeling genomen nu verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

  Besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over erotisch centrum Amsterdam

  Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke plannen van de gemeente Amsterdam om in de buurt van de RAI een erotisch centrum te vestigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten voormalig ministers van Financiën

  Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen bepaalde personen en toenmalig ministers van Financiën Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag over de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal vlaggetjes RVO bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen honden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een lijst met het aantal vlaggetjes dat de RVO heeft geplaatst sinds 1 november 2021 tot 6 februari 2024 bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen van honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de afhandeling van een aangifte

  Besluit op een Woo-verzoek op de afhandeling van de aangifte door een journalist. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over export van plastic kunststofafval

  Besluit op een verzoek om informatie over de export van plastic kunststofafval. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

  Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatielijst bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op