Zoekresultaten  1-50 van de 140 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
 • Besluit Woo-verzoeken militair radarstation Herwijnen

  Besluit op 2 verzoeken om informatie over de voorgenomen plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Afwijzend besluit over overtreding art 49 lid 1 RVV 1990

  Besluit op Woo-verzoek om informatie openbaar te maken over geregistreerde bekeuringen voor de overtreding van artikel 49, lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 over de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verleningsbeschikking LBV+

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een verleningsbeschikking LBV+. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwijzend besluit inzake ufo's

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 februari 2024 een afwijzend besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op UFO’s, UAP’s, Buitenaards leven en Buitenaardse Technologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek onderzoek ongeschreven regels Rijksoverheid

  Besluit op een verzoek om documenten over onderzoeken naar ongeschreven regels bij de Rijksoverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband

  Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over stukken (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over stukken van de (DG/SG-)werkgroep Ongekend Onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek Russische voetbaltransfers

  Dit besluit is een aanvulling op het besluit van 23 januari 2024 op een verzoek om documenten en correspondentie uit de periode vanaf 1 januari 2022 over Russische voetbaltransfers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek over persbeleid ministerie van Justitie en Veiligheid

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op persbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is niet in behandeling genomen nu verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over massaal bezwaar plus box 3

  Besluit op een verzoek om informatie over massaal bezwaar plus box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over erotisch centrum Amsterdam

  Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke plannen van de gemeente Amsterdam om in de buurt van de RAI een erotisch centrum te vestigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten voormalig ministers van Financiën

  Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen bepaalde personen en toenmalig ministers van Financiën Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag over de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aantal vlaggetjes RVO bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen honden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een lijst met het aantal vlaggetjes dat de RVO heeft geplaatst sinds 1 november 2021 tot 6 februari 2024 bij verdachte import-, geboorte- en paspoortmeldingen van honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de afhandeling van een aangifte

  Besluit op een Woo-verzoek op de afhandeling van de aangifte door een journalist. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over export van plastic kunststofafval

  Besluit op een verzoek om informatie over de export van plastic kunststofafval. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over tonnageregeling/1e jaar winst uit zeevaart

  Besluit op een verzoek om informatie over de praktijk rond het aanvangsjaar van de tonnageregeling/1e jaar winst uit zeescheepvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatielijst bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante artikelen bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Relevante artikelen bij een Woo-verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Document bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Besluit op een verzoek om informatie over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

 • Documenten deel 3 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 3 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 1 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarislijst bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Inventaris bij een besluit op een verzoek over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relevante artikelen bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Relevante artikelen bij een Woo-verzoek over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 februari 2024 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Tevens is een aantal documenten reeds openbaar. De publieke vindplaats is toegevoegd.

 • Documenten deel 2 bij Woo verzoek PI-NL en DR en PNR

  Deel 2 van lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over de verwerking van PNR-gegevens, Pi-NL en het cluster Detectie Reisbewegingen (DR) in de periode van 2019 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de werkzaamheden over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over klimaatadaptatie BES-eilanden

  Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid met betrekking tot de BES-eilanden. Het gaat over de periode vanaf 27 mei 2003 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens

  Besluit op een verzoek om informatie over boetebesluiten primaire besluitvormingsfase vanwege slotmisbruik op Nederlandse luchthavens vanaf 1 juli 2023 tot en met 7 januari 2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland en ministerie van EZK

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 24 mei 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over piekbelastersaanpak industrie

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle stukken die gaan over de piekbelastersaanpak industrie, zoals deze tot op heden is ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over basisschool Klein Amsterdam

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie over de basisschool Klein Amsterdam. Specifiek, de periode van 11 april 2023 tot en met het heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over wijze van toesturen stukken en inventarislijst

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de wijze van het toesturen van de stukken (bijvoorbeeld via filetransfer) en over de zogenoemde inventarislijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over toezicht- en handhavingsbeleid dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over toezicht- en handhavingsbeleid van de NVWA over dierenwelzijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 10 november 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Deelbesluit Woo-verzoek over TRIP

  2e Deelbesluit op Woo-verzoek over TRIP. Het besluit is genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over UCR

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie en correspondentie over University College Roosevelt (UCR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument Holset 57 in Lemiers

  Besluit op een verzoek om informatie over het legaliseren van twee vakantieappartementen in het rijksmonument nummer 36660 op het adres Holset 57 in Lemiers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek contacten BZK en BIJ1 over subsidie

  Besluit op een verzoek om alle communicatie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en BIJ1 over de ontvangen subsidie in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek documenten over Sharon Dijksma

  Besluit op een verzoek om documenten over Sharon Dijksma. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Duurzaamheidsplan Nationaal Archief

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Duurzaamheidsplan Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst

  Besluit op een verzoek om informatie over beslissing op bezwaar besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst van 24 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inzet SAR-helikopters bij incident Fremantle Highway

  Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van Search and Rescue (SAR)-helikopters in 2022 en 2023, specifiek over de inzet bij de brand op het schip Fremantle Highway. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek over aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

  Besluit op beslissing op bezwaar op Woo-verzoek om het openbaar maken van informatie over de besluiten en uitlatingen van het kabinet en ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april 2020 tot 26 oktober 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op