Zoekresultaten  1-20 van de 1.578 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanbesteding 'RescEU physical medical stockpile of medlical equipment'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek boekje ‘25 jaar tuchtrecht in de wet BIG’

  Besluit op een verzoek om informatie over het boekje ‘25 jaar tuchtrecht in de wet BIG’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek subsidie renovatie de Kampheuvel

  Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie voor renovatie van het gebouw ‘de Kampheuvel’ van Stichting Jongenshuis Hoenderloo en de voorbereiding van het subsidieverleningsbesluit van 5 december 1986. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over afvalverbrandingsinstallatie Indaver Nederland B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Pure Medical

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het onderzoek naar Pure Medical, uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over tabaksontmoedigingsbeleid

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die gaan over het internationaal beleid, de beleidsvorming over het Nederlands tabaksontmoedigingsbeleid en de input van Nederland over dit onderwerp op internationaal vlak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanstellingen twee lid-juristen RTG Zwolle

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de aanstellingen van mw. mr. W. R. Kastelein en mr. dr. C.A. Bol als lid-juristen van het RTG Zwolle. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over 10e bijeenkomst van Conference of the Parties

  Besluit op een verzoek om informatie over de 10e bijeenkomst van de Conference of the Parties (COP10). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over gemaakte afspraken tussen MEVA en IGJ

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de gemaakte afspraken tussen de MEVA en de IGJ die van toepassing zijn op het werkgebied van een apotheker die tevens inspecteur is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vergoeding hoortoestellen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de vergoeding van hoortoestellen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over prijsonderhandelingen Trodelvy

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de prijsonderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het geneesmiddel Trodelvy en/of de werkzame stoffen sacituzumab govitecan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over GMP-inspectie aan HALIX B.V.

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over documenten over de GMP-inspectie aan HALIX B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar inzake besluit op Woo-verzoek over lutetium-bevattende geneesmiddelen

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een beslissing op een bezwaar genomen op een besluit in het kader van de Wet open overheid (Woo). het besluit ging over lutetium-bevattende geneesmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over lutetium-bevattende geneesmiddelen

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over beleid en alle contacten, gesprekken en/of overleggen inzake lutetium-bevattende geneesmiddelen en de toekenning van add-on status aan apotheekbereidingen.

 • Besluit op Woo-verzoek over monitoringsgegevens afvalwater gemeente Den Haag

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over gegevens gemeten en geanalyseerd in het afvalwater van de gemeente Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overleg PFAS

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten die zien op een overleg dat op 7 september 2022 tussen de ministeries van LNV, VWS, IenW en de visserijsector heeft plaatsgevonden. Specifiek, de uitnodiging, de mail conversaties voorafgaand aan het overleg, een lijst met uitgenodigde partijen en de Outlook invite. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de certificering voor het middel Ellansé

  Besluit op een verzoek om informatie over het product Ellansé, een dermatologische filler, die op de Nederlandse markt gebracht wordt door Aqtis Medica! B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verstrekte voorschotten Stichting Open Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verantwoording en controle van de door het ministerie van VWS aan Stichting Open Nederland (SON) verstrekte voorschotten in het kader van Testen voor Toegang. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over huisvestingsproblematiek huisartsen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle correspondentie en communicatie over een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgevoerd onderzoek over de klachtenregeling van Medidental. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over beleidsafwegingen geneesmiddelentekorten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid en de beleidsafwegingen over het omgaan met geneesmiddelentekorten, meldingen van (aankomende) geneesmiddelentekorten en handhaving voor het niet (tijdig) melden van geneesmiddelentekorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op