Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incident SZW Bonaire

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek over Inlichtingenbureau

  Besluit op een verzoek om documenten over het Inlichtingenbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over notulen en verslagen digitale rondetafelgesprekken armoede- en schuldenthema's

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de notulen en verslagen van de digitale rondetafelgesprekken over armoede- en schuldenthema's die in de zomer van 2020 zijn gehouden door SZW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en maatschappelijke organisaties als Sociaal Werk Nederland, NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Nibud. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek SiSa-stukken gemeente Heerlen

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken die door de gemeente Heerlen zijn ingediend volgens de SiSa systematiek in de periode 2020 tot heden. Dit verzoek heeft alleen betrekking op Regiodeals, volkshuisvestingfonds, SPUK-gelden en overige financiële regelingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over financiële begroting Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiële begroting van het Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op