Zoekresultaten  1-20 van de 2.037 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incident SZW Bonaire

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek over Inlichtingenbureau

  Besluit op een verzoek om documenten over het Inlichtingenbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over notulen en verslagen digitale rondetafelgesprekken armoede- en schuldenthema's

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de notulen en verslagen van de digitale rondetafelgesprekken over armoede- en schuldenthema's die in de zomer van 2020 zijn gehouden door SZW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en maatschappelijke organisaties als Sociaal Werk Nederland, NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Nibud. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar op Wob-Woo-verzoek over uitspraak rechtbank Amsterdam

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het verzoek is op 29 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 januari 2024 dit besluit genomen.

 • Besluit Woo-verzoek SiSa-stukken gemeente Heerlen

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken die door de gemeente Heerlen zijn ingediend volgens de SiSa systematiek in de periode 2020 tot heden. Dit verzoek heeft alleen betrekking op Regiodeals, volkshuisvestingfonds, SPUK-gelden en overige financiële regelingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het verslag van het achtergrondgesprek over het STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen

  Besluit op een verzoek om informatie over de Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek gebruik en misbruik kennismigrantenregeling

  Besluit op een verzoek om informatie over gebruik en misbruik van de kennismigrantenregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoeken cao's beroepsgoederenvervoer

  Besluit op verzoeken om documenten over het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor het beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen uit de periode 1996-2000. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over uitkeringen op grond van Duitse federale pensioenwet

  Besluit op een verzoek om informatie over uitkeringen op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over financiële begroting Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiële begroting van het Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 3e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

  3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek 'veilig asbestsanering op hoogte' en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.

 • Besluit op Woo-verzoek over mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Flexibel Regionaal Interventie Team

  Besluit op een verzoek om informatie over het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, die valt onder SZW. Het gaat om een project dat volgens openbare bronnen in ieder geval loopt in de regio Noord-Limburg maar mogelijk niet uitsluitend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaren CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle opgemaakte en/of ontvangen informatie en documenten over het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op