Zoekresultaten  1-50 van de 2.037 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 2e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incident SZW Bonaire

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de gebeurtenissen van 5 oktober 2020 op het kantoor van SZW Bonaire. Specifiek, de verklaringen van betrokken ambtenaren bij genoemd incident. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek over Inlichtingenbureau

  Besluit op een verzoek om documenten over het Inlichtingenbureau. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over notulen en verslagen digitale rondetafelgesprekken armoede- en schuldenthema's

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de notulen en verslagen van de digitale rondetafelgesprekken over armoede- en schuldenthema's die in de zomer van 2020 zijn gehouden door SZW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en maatschappelijke organisaties als Sociaal Werk Nederland, NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en Nibud. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over bezoek Nederlandse Arbeidsinspectie aan Omgevingsdienst IJsselland na melding

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) aan de Omgevingsdienst IJsselland in augustus 2023 na een melding. Specifiek, de periode van 10 juli 2023 tot en met 24 oktober 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar op Wob-Woo-verzoek over uitspraak rechtbank Amsterdam

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het verzoek is op 29 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 januari 2024 dit besluit genomen.

 • Besluit Woo-verzoek SiSa-stukken gemeente Heerlen

  Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken die door de gemeente Heerlen zijn ingediend volgens de SiSa systematiek in de periode 2020 tot heden. Dit verzoek heeft alleen betrekking op Regiodeals, volkshuisvestingfonds, SPUK-gelden en overige financiële regelingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het verslag van het achtergrondgesprek over het STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen

  Besluit op een verzoek om informatie over de Pilot gerichte bevordering gebruik Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek gebruik en misbruik kennismigrantenregeling

  Besluit op een verzoek om informatie over gebruik en misbruik van de kennismigrantenregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoeken cao's beroepsgoederenvervoer

  Besluit op verzoeken om documenten over het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor het beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen uit de periode 1996-2000. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over uitkeringen op grond van Duitse federale pensioenwet

  Besluit op een verzoek om informatie over uitkeringen op grond van de Duitse federale pensioenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over financiële begroting Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiële begroting van het Projectplan (2015) 'pilot voorkomen fraude gemeentelijke sociale domein'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de algemeen verbindend verklaring van de cao Grafimedia 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • 3e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

  3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek 'veilig asbestsanering op hoogte' en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.

 • Besluit op Woo-verzoek over mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister van SZW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Flexibel Regionaal Interventie Team

  Besluit op een verzoek om informatie over het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams, die valt onder SZW. Het gaat om een project dat volgens openbare bronnen in ieder geval loopt in de regio Noord-Limburg maar mogelijk niet uitsluitend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle inspectiegegevens over controles bij paddenstoelentelers in de periode 2017 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over algemeen verbindend verklaren CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle opgemaakte en/of ontvangen informatie en documenten over het verzoek tot algemeen verbindend verklaren van de CAO Levensmiddelenbedrijf en CAO E-Commerce Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Deelbesluit 4 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Deelbesluit 4)

 • Besluit op Woo-verzoek over privacytoets

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over “inzage in de door de Rekenkamer genoemde privacytoets, en de (digitale of papieren) berichtgeving waarin deze toets intern is gecommuniceerd, waaronder de toelichting op de inhoud van de toets en/of daarop gebaseerd advies voor volgende stappen.” Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over subsidieregeling STAP-budget

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de subsidieregeling STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitsgegevens en de gehanteerde onderzoeksmethodiek van de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023'

  Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een verzoek tot algemeen verbindend verklaring en de bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over kosten en onderliggende documenten over eventuele inhuur influencers op allerlei gebieden in verschillende jaren

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over kosten en onderliggende documenten over de (eventuele) inhuur van influencers op allerlei gebieden in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 27 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022-2024

  Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie Nederlandse Arbeidsinspectie over medische zorg asielzoekers door bedrijven

  Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  Openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documente bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  Lijst van documenten bij het 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over chemiebedrijf Zaltbommel

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over medische zorg voor asielzoekers

  Besluit op een verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

  Beslissing op bezwaar Woo-besluit over het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de CAO Zorgvervoer en Taxi 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

  Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie over beslissingen op bezwaar over Tozo 2020

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beslissingen op bezwaar over de Tozo 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij Woo-verzoek van 14 februari 2023

  Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij een Woo-verzoek van 14 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

  Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit SZW Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

  Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overleden uitwonende kinderen

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal overleden uitwonende kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar een natuurlijk persoon

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een natuurlijk persoon, over diens activiteit bestaande uit het werkzaamheden laten verrichten door vreemdelingen, waaronder de cliënt van de gemachtigde, in de constructie van drijvende woningen en het opknappen van oude schepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de eenmalige energietoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over de eenmalige energietoeslag, in het bijzonder het Kamerdossier rondom het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens en de totstandkoming en/of wijziging van het beleid rondom het uitsluiten van studenten voor de eenmalige energietoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek aggregaat

  Besluit op een verzoek om ‘alle gegevens die te maken hebben met het gegrond vaststellen dat er een grote aggregaat er al “enkele weken” stond op’ een adres genoemd in het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over het Universitair Medisch Centrum Groningen en Concern voor Werk

  Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de behandeling van de onderzoeken (volgens artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet) over het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Concern voor Werk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Bijlagen bij Woo-verzoek over AI rapport ongeval priklocatie Puttershoek

  Openbaar gemaakte documenten bij een Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

  Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risico’s op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek

  Besluit op een verzoek om informatie over het Arbeidsinspectie rapport van het ongeval dat op 10 december 2021 bij de priklocatie Puttershoek plaatsvond waarbij het slachtoffer verongelukt raakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

  Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het oprichten en subsidiëren van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

  Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op