Zoekresultaten  1-10 van de 546 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Beslissing op Wob-/Woo-verzoekverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Besluit Woo-verzoek onderzoek polyacrylamiden in diepe plassen

  Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek ‘Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen’ van het RIVM en Deltares. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over NRD expertsessies voor planMER windturbinebepalingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de expertsessies die zijn georganiseerd op rijksniveau met betrokkenen van verschillende departementen en enkele externe experts. Dit om te komen tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor het planMER windturbinebepalingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over noodlanding sportvliegtuig

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten en correspondentie over het inspectierapport over de noodlanding op 8 april 2019 van het sportvliegtuig met registratienummer PH-4Q2. En de eventuele goedkeuring - en vervolgens doorverkoop van onderdelen van de gecrashte PH-4Q2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vuurwerkevenement in Blaricum

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die verband houden met het vuurwerkevenement dat door Oranje Vereniging Blaricum is georganiseerd op 18 en 19 augustus 2023 in Blaricum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over de speed-pedelec

  Openbaar gemaakte documenten bij besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-verzoek over speed-pedelec

  Besluit op een verzoek om informatie over de speed-pedelec in de periode van 23 juni 2021 tot en met 1 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over overheidscontracten KLM

  Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over participatietraject Luchthavenbesluit RTHA

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die berusten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de evaluatie rondom het participatietraject in de regionale verkenning met belanghebbenden zoals georganiseerd door de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over algoritmes

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderzoeken naar algoritmes, waaronder de onderzoeken voor de rapporten: 'Aandacht voor algoritmes' en 'Algoritmes getoetst'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).