Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Documentsoort: Briefverwijder
 • Brief over verzoek benoemingsprocedure CTIVD en TIB

  Minister-president Rutte stuurt de Raad van State een brief over een extra voordracht voor de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Amerikaanse Treasury over FATCA

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Amerikaanse Treasury een bedankbrief over FATCA. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wetsvoorstel Tijdelijke Tolheffing 2023

  Minister Harbers (IenW) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het wetsvoostel Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Wetenschappelijke Klimaatraad met adviesaanvraag over klimaatneutraliteit

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) vraagt de Wetenschappelijke Klimaatraad voorafgaand aan het nieuwe Klimaatplan een advies op te leveren over de richtinggevende keuzes waar Nederland voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart

  Afschrift van de brief van de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) aan de leden van het kabinet. De brief verzoekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de DLT te betrekken bij een eventuele invoering en uitwerking van het CO2-plafond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies Landsadvocaat reikwijdte van eIDAS-verordening en open source-eis

  Het aanvullend advies van de Landsadvocaat over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en over de open source-eis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op de brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de beschermde status van de wolf. Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf (PDF | 2 pagina's | 500 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeente Ameland Veerdienst Holwerd Ameland

  Afschrift van de reactie van de directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op de brief van de gemeente Ameland. De brief ging in op de problemen bij de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beslissing op bezwaar inzake toepassen kwartsloze ballas

  ProRail informeert staatssecretaris Heijnen (IenW) over de beslissing op bezwaar van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het toepassen van kwartsloze ballast bij het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang behandeling Wlz-cliënten

  Antwoorden van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op (feitelijke) vragen over de Kamerbrief van 1 november 2022, met daarin informatie over de voortgang van de behandeling van Wlz-cliënten. Dit zijn cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS. Antwoorden op Kamervragen over voortgang behandeling Wlz-cliënten (PDF | 18 pagina's | 333 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op