Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Documentsoort: Briefverwijder
 • Bijlage brief RIVM over het het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Nadere toelichting AP standpunt Wv PvA

  Brief van ministerie van Financiën aan Autoriteit Persoonsgegevens over nadere toelichting standpunten wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Brief ProRail en NS inzake Storing Verkeersleiding Amsterdam 4 juni 2023

  Afschrift van de brief van NS en PRoRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over het verloop van de storing in de computersystemen van ProRail op de Verkeersleidingpost te Amsterdam op 4 juni 2023 en de maatregelen die zij willen nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief ProRail PI reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de reizigerspunctualiteit van de hogesnelheidslijn (HSL) die in 2022 ligt onder de bodemwaarde uit de beheerconcessie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  Minister Harbers (IenW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief NS PI reizigerspunctualiteit HSL

  Afschrift van de brief van NS aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de prestatie-indicator reizigerspunctualiteit voor de hogesnelheidslijn (HSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan BAK met reactie op eindadvies

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) stuurt de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) een reactie op hun eindadvies 'Herstel van vertrouwen – een aanhoudende zorg'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Commissie sociaal minimum over wijzing planning eindrapport

  Brief van de Commissie sociaal minimum over de wijziging van de planning van het eindrapport. De Commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen en om een eindrapport op te stellen, wel zal de Commissie voor de zomer een 1e deelrapport aanbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeente Zoetermeer over AMvB acute zorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt een brief aan de gemeente Zoetermeer over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) met betrekking tot acute zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over UWV-keuring

  Minister Van Gennip (SZW) reageert op een e-mail van een mevrouw die ziek is en zich onheus bejegend voelt door de overheid en haar advocaat.

  Bekijk document gepubliceerd op