Zoekresultaten  1-10 van de 1.440 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief en antwoordbrief zorgen dienstverlening SAR-helikopter MIRG-team

  Afschrift van de brief van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) aan minister Harbers (IenW) en de antwoordbrief van de minister. De brieven gaan over de zorgen over de gunning van de aanbesteding van de Search and Rescue (SAR) dienstverlening in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Antwoordbrief op ontvangen brief m.b.t. voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief wijziging Luchthavenbesluit Lelystad Airport

  Afschrift van de brief van Lelystad Airport aan minister Harbers (IenW). De brief bevat het verzoek om het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 in overeenstemming te brengen met de aangevraagde vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om het toegestane aantal vliegtuigbewegingen voor handelsverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief Kwartaalrapportage CBR examenafname 2e kwartaal 2023_

  Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) stuurt minister HArbers (IenW) de kwartaalrapportage 'Corona-inhaalslag examens 2e kwartaal 2023'. De rapportage biedt inzicht in de ingehaalde theorie-examens, praktijkexamens en rijtesten bij de corona-inhaalslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies ProRail ontwerpconcessie Hoofdrailnet

  ProRail reageert op de consultatieversie van de ontwerpconcessie voor het Hoofdrailnet voor de periode 2025-2033. Dit is een aanvulling op het formele advies van ProRail van 5 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies Locov op concept-ontwerpconcessie nieuwe Hoofdrailnet-concessie

  Aanvullend spoedadvies van de consumentenorganisaties in het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (Locov).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier regeringsvlucht

  Voorbeeld van het aanvraagformulier regeringsvlucht ten behoeve van Leden Koninklijk Huis, ministers en/of staatssecretarissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie openbare consultatie prioriteit productgroepen ecodesign

  Nederlandse inbreng in het kader van de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota 2023 Mobiliteitsfonds IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023. De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op