Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Uitstelbrief op Kamervragen over kwetsbare dakloze EU-burgers

  Minister Van Gennip (SZW) meldt dat de antwoorden op de Kamervragen over kwetsbare dakloze EU-burgers later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Inge van Dijk (beide CDA) en Koekkoek (Volt) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

  Minister Van Gennip (SZW) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) op 11 en 12 maart 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 11-12 maart 2024. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat in op de conclusies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Modernisering AA. Het AA-systeem ondersteunt de uitvoering van sociale verzekeringen, het programma Modernisering AA (mAA) gaat over onderhoudbaarheid en continuïteit van het AA-systeem voor de komende 10 jaar. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • Kamerbrief uitkomsten onderzoek kansengelijkheid in selectie en assessment

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van recente onderzoeken rond het onderwerp gelijke kansen bij werving en selectie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Kansengelijkheid in Selectie en Assessment

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een labstudie naar de effectiviteit van structurering om kansengelijkheid van etnisch-cultureel diverse sollicitanten te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over geweldsincidenten onder arbeidsmigranten

  Besluit op een verzoek om informatie over 'documenten bij of onder het ministerie van SZW inzake geweldsincidenten onder arbeidsmigranten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslisnota bij Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda formele Raad WSB 11-12 maart 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op