Zoekresultaten  1-10 van de 255 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Synthese ontwerpprincipes verzorgingsplaatsen in Europa

  In het kader van het beleidstraject ‘verzorgingsplaatsen van de toekomst’ is onderzoek gedaan naar de ontwerpprincipes op verzorgingsplaatsen in Europa. Het onderzoek dient ter inspiratie voor de inrichtingsplannen die onder het nieuwe beleid zullen worden gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets Ontwerpprincipes verzorgingsplaatsen in Europa

  In het kader van het beleidstraject ‘verzorgingsplaatsen van de toekomst’ is onderzoek gedaan naar de ontwerpprincipes op verzorgingsplaatsen in Europa. Het onderzoek dient ter inspiratie voor de inrichtingsplannen die onder het nieuwe beleid zullen worden gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over technische overleggen project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de technische overleggen over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Deterioration WFD

  Non-paper van Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om verduidelijking van het begrip 'achteruitgang' in de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 non-papers die Nederland heeft ingediend voor de Europese onderhandelingen rond het Commissievoorstel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. Het gaat om de Non-paper 'deterioration' en de Non-paper 'reporting progress'. Hij geeft bij beide een toelichting.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Reporting progress' WFD

  Non-paper van Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om voor de rapportage over de voortgang van het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een 2e indicator toe te voegen naast 'one out, all out'. Dit om inzicht te geven in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Rapport Medische rijgeschiktheid

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp rijgeschiktheid. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in kennis en houding rondom rijgeschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extra informatie over betondoel en scope 3 emissie inventaris

  Dit document is een aanvulling op het CO2-Managementplan 2022-2023 van 31 oktober 2022, het Duurzaamheidsverslag 2022 van 17 mei 2023, het CO2-Managementplan 2023-2024 van 13 november 2023, en het Duurzaamheidsverslag 2023 dat op 15 mei 2024 verschijnt. Het bevat de voortgangsrapportage over het 2e ketendoel Beton en de halfjaarlijkse rapportage scope 3 emissie-inventaris en conclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op