Zoekresultaten  1-10 van de 7.245 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief waarborgen European Health Data Space

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de waarborgen binnen het voorstel van de Europese Commissie voor een European Health Data Space.

 • Beslisnota bij Kamerbrief waarborgen European Health Data Space

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ)

  Dit rapport beoordeelt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ). Het WFZ verstrekt garanties aan financiële instellingen voor leningen van zorginstellingen die bij het WFZ zijn aangesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over privacywaarborgen materiële controle

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief waarborgen voor continuïteit van zorg

  De minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeren de Tweede Kamer over de manier waarop zij hun plannen voor het waarborgen van de continuïteit van zorg willen uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19-pandemie

  Minister Van Ark deelt het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19-pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de privacy van patiënten slecht gewaarborgd is

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat de privacy van patiënten slecht gewaarborgd is.

  Bekijk document gepubliceerd op