Zoekresultaten  1-20 van de 727 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief waarborgen European Health Data Space

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de waarborgen binnen het voorstel van de Europese Commissie voor een European Health Data Space.

 • Beslisnota bij Kamerbrief waarborgen European Health Data Space

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Update measurement tar, nicotine and carbon monoxide

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert Eurocommissaris Kyriakides over ontwikkelingen in Nederland rond het meten van giftige stoffen bij het roken van sigaretten. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp gremium transgenderzorg

  Dit rapport adviseert over de vorming van een coördinerend gremium dat de continue verbetering van de Nederlandse transgenderzorg waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governancecode Zorg

  Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties 7 principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op vragen gesteld tijdens het debat over oversterfte van 15 februari 2024

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de koppeling van medische gegevens die in de coronaperiode zouden zijn gedeeld, ondanks dat hier nadrukkelijk geen toestemming voor was gegeven door de patiënt.

 • Antwoorden op Kamervragen over Speelgoedverordening

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het voorstel voor een nieuwe Europese Speelgoedverordening. De Tweede Kamerfracties van VVD en D66 hebben deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief voortgang financieel beheer VWS

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verbetering van het financieel beheer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.

 • Antwoorden op Kamervragen over veiligheid van werknemers in ggz-zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de veiligheid van werknemers in de ggz-zorg. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Voortgangsrapportage aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Deze voortgangsrapportage bevat een overzicht met de stand van zaken van de actielijnen van de kabinetsbrede aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen op het gezondheidsstelsel

  Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over de gevolgen van de coronacrisis en -maatregelen op het gezondheidsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op afschrift brief FNV over situatie VIGO

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van FNV Zorg & Welzijn aan de Raad van Toezicht van VIGO over de situatie bij VIGO.

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel ‘Tom Klaassen belandde in een zorgvacuüm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen’

  Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Tom Klaassen belandde in een zorgvacuüm en stierf terwijl nog overlegd werd wie hem moest helpen’. Het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (BBB) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer VWS 2022

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoord op vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport' van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatieplan Zorgcoördinatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beloningen in de zorg - update

  Dit onderzoek komt voort uit de behoefte van de Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) om beter zicht te krijgen op de genomen maatregelen in de diverse zorgcao’s en de ontwikkeling van de salarisschalen bij de belangrijkste referenties (publieke sector, jeugdzorg en sociaal werk). De vraag is hoe de beloning in de zorg zich verhoudt tot de relevante markt. Dit rapport geeft daar een antwoord op.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over genderrichtlijn WHO

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) beantwoordt vragen over de grote zorgen van het internationale artsencollectief (SEGM) over de genderrichtlijn WHO. De vragen zijn van het Kamerlid Diederik van Dijk (SGP).

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt’'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Grote zorgen bij medewerkers GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt’'. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over Kabinetsappreciatie voorstel Europese Commissie MDR en IVDR 2024

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer een kabinetsappreciatie van een voorstel van de Europese Commissie over medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR). De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.