Zoekresultaten  1-20 van de 967 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
 • 3e voortgangsbrief traject WGBTD en advies landsadvocaat selectietechnieken

  De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het wetstraject om te komen tot de Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WBGTD). Een doel van deze wet is het verstevigen van de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking van de uitvoeringsdiensten Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Deze brief bevat daarnaast informatie over een advies van de landsadvocaat over geautomatiseerde selectietechnieken.

 • 32761, nr. 291 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens

  Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) en advies landsadvocaat inzake geautomatiseerde selectietechnieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36410-XVI, nr. 129 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Van Nispen en Paulusma over het structureel waarborgen van de gedragsinterventie van KNVB en Bureau Halt bij jongeren die zich misdragen op het veld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36461, nr. 5 - Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden

  Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van de oorlog in Europa

  Minister Bruins Slot (BZ), minister Ollongren (Defensie), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over hoe Nederland Oekraïne politiek, militair, economisch en humanitair zal blijven ondersteunen. Niet alleen de vrijheid van Oekraïne staat op het spel, ook onze gedeelde waarden en het mondiale vertrouwen in de internationale rechtsorde.

 • 36410-XVI, nr. 76 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Dijk over een stop instellen op het sluiten van ziekenhuizen om goede zorg te waarborgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36410-XVI, nr. 68 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Van der Plas over het waarborgen van de beschikbaarheid en de kwaliteit van tijdelijke vervangende zorg door de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport pilotproject Evacuatie dieren

  Dit eindrapport beschrijft het resultaat van het pilotproject Evacuatie dieren in de gemeente Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het rapport beschrijft de getrokken conclusies en komt met enkele aanbevelingen voor een mogelijk vervolgproject. Het doel van dit project was om, door middel van een demonstratiemodel van de VEB Viewer, een concrete inschatting te kunnen geven van het handelingsperspectief voor zowel veehouder als overheid om bij overstromingen op de juiste wijze te handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg van 19 februari 2024

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van PVV, VVD, NSC, BBB, PvdD en SGP tijdens het schriftelijk overleg van 19 februari 2024.

 • Onderzoek boekhoudsoftware en aansluiting op Peppol

  Uitgaande facturen als pdf-bijlage sturen per e-mail is alweer jaren gemeengoed in Nederland. Inmiddels is elektronisch factureren op basis van de standaarden UBL en Peppol volop in ontwikkeling. Peppol is de internationale standaard voor het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen en e-orders. Daarbij vindt vooraf een goede authenticatie plaats van zowel de afzender als de ontvanger. De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) waarborgt als regisseur en beheerder namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kwaliteit en betrouwbaarheid van het Peppol-afsprakenstelsel in Nederland. In opdracht van de NPa bracht GBNED in kaart welke boekhoudsoftware op Peppol is aangesloten en op welke manier.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met eerste antwoord op vragen over een advies van de landsadvocaat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann, Six Dijkstra en Sneller over de verhuizing van het .nl domein

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 7 maart 2024. De minister beschrijft de discussiepunten en de Nederlandse inzet.

 • 27428, nr. E - Beleidsnota Biotechnologie

  Beleidsnota Biotechnologie; Brief van de Europese Commissie inzake de beantwoording van vragen over een voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544;31311, nr. N - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het werken als zelfstandige en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over geannoteerde agenda informele EPSCO-Raad 27 februari 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) gendergelijkheid van 27 februari 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief over het verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij Woo verzoek over kopie schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen mbt experiment gesloten coffeeshops

  Document bij een besluit op een verzoek over de schriftelijk uitgebrachte burgemeestersadviezen m.b.t. veiligheid en openbare orde behorende bij de 149 aanvragen binnen het ´Experiment gesloten coffeeshopsketen´ door aspirant telers (nieuwsbericht MInisterie 29-07-2023 - 149 aanvragen ingediend door aspirant telers voor het wietexperiment).

  Bekijk document gepubliceerd op